IKF119K Interkulturell forståelse med fokus på Kina

Alle versjoner:
IKF119K (2020—2021)
IKF119K (2019—2020)
IKF119K (2018—2019)
IKF119K (2017—2018)

Emnekode: IKF119K

Emnenavn: Interkulturell forståelse med fokus på Kina

Undervisningssemester:

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studenten skal ha fulgt IKF110 og IKF120

Relevans i studieprogrammet

 • Valgfritt emne i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Valgfritt emne i Bachelor i interkulturell forståelse
 • Valgfritt emne i Bachelor i religion og kultur

Innledning

Generell og aktuell innføring om kinesisk kultur og samfunn. Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF110 og 120

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om hovedtrekk i Kinas historie, kultur og religioner med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
 • har kunnskap om hovedlinjer i Kinas nære historie, herunder spørsmål knyttet til samfunnsforhold, styresett, religion, utvikling og migrasjon
 • kjenner til ulike etniske og religiøse grupper i Kina
 • kjenner til situasjonen omkring menneskerettigheter i Kina

Ferdigheter: Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på noen sentrale problemstillinger knyttet til Kinas historie, religion og samfunn
 • kan reflektere på en faglig måte om hovedtrekk i kinesisk historie, kultur, religion og samfunn, og om relasjoner mellom etniske og religiøse grupper i historie og nåtid

Generell kompetanse: Studenten har

 • et faglig grunnlag for å kunne forstå, kommunisere og tilegne seg ny kunnskap om Kina på en kildekritisk måte

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i landet  med spesifikk vekt på hovedlinjer i Kinas nære historie, kultur, religion og politiske system. Emnet gir nødvendig forkunnskap og et faglig grunnlag for å forstå, kommunisere og tilegne seg lokalkunnskap gjennom feltarbeidet på den påfølgende ca. 5 ukers studieturen til Kina som er en obligatorisk del av emnet IKF 117.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminar. Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om landet så tidlig i studieåret som mulig.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

 • 4 timers skriftlig eksamen.

Vurderingen er en breddetest. Gjennomføres før studieturen til Kina

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddestesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 sp med IKF 114KJ. 

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

2016 (ca. 750 sider)

Litteratur merket med * foreligger som kompendium.

*Bays D.H. (2003). Chinese Protestant Christianity Today. I Overmyer D. (ed) Religion in China Today. Oxfordshire: Cambridge University Press. s 182-199 (17s.)

*Dru, C. G. (2003). Islam in China: Accomodation or Separatism. I Overmeyer D. (ed) Religion in China Today. Oxfordshire: Cambridge University Press. s. 145-161 (16s.)

*Gros, S. (2004). The Politics of Names The Identification of the Dulong (Drung) of Northwest Yunnan. China Information, 18(2), 275-302. (27s.)

Hansen, M. H. og S. Thørgersen. (2013). Kina - Stat, samfunn og individ. Oslo: Universitetsforlaget. (254s.)

Jacka T.,  Kipnis A., and Sargeson S. (2013) Contemporary China - Society and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press (311s.)

*Kwong, J. (2004). Educating migrant children: Negotiations between the state and civil society. The China Quarterly, 180, 1073-1088. (15s.)

*Mackerras, C. (2003). China's Ethnic Minorities and Globalisation. London og New York: Routledge Curson. s. 19-55 (36s.)

*Murphy, Rachel (2004). "Turning peasants into modern Chinese citizens: 'Population quality' discourse, demographic transition and primary education." The China Quarterly 177 (20s).

*Redse, A. (2010) Kinesisk Religion og Religiøsitet. Trondheim: Tapir forlag. s. 13-28 og 98-101.

*Schein, L. (2000). Minority Rules - The Miao and the Feminine in China's Cultural Politics. Durham and London: Duke University Press. s. 35-67 (31s.)

*Wei-Ming, T. (2005). Cultural China: The Periphery as the Centre, in The Living Tree: The Changing Meaning of Being Chinese Today Vol. 120, No. 2, Spring, 1991 (31s.)

*Zhang, Li (2002) Spatiality and Urban Citizenship in Late Socialist China in Public Culture, Vol 14, number 2, Spring 2002 (23s.)