IKF119K Regional spesialisering: Kina

Alle versjoner:
IKF119K (2020—2021)
IKF119K (2019—2020)
IKF119K (2018—2019)
IKF119K (2017—2018)

Emnekode: IKF119K

Emnenavn: Regional spesialisering: Kina

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til årsstudium/bachelorstudium i IKF.

Studenten skal ha fulgt IKF130 Innføring i interkulturell forståelse og IKF131 Interkulturell forståelse med fokus på globale sammenhenger.

Relevans i studieprogrammet

  • Valgemne (ett av fire alternativ)i årsstudium i interkulturell forståelse
  • Valgemne (ett av fire alternativ) i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Generell og aktuell innføring om kinesisk kultur og samfunn. Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF130 og 131.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

  • har kunnskap om hovedtrekk i Kinas historie, kultur og religioner med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
  • har kunnskap om hovedlinjer i Kinas nære historie, herunder spørsmål knyttet til samfunnsforhold, styresett, religion, utvikling og migrasjon
  • kjenner til ulike etniske og religiøse grupper i Kina
  • kjenner til situasjonen omkring menneskerettigheter i Kina

Ferdigheter: 

Studenten

  • kan anvende faglig kunnskap på noen sentrale problemstillinger knyttet til Kinas historie, religion og samfunn
  • kan reflektere på en faglig måte om hovedtrekk i kinesisk historie, kultur, religion og samfunn, og om relasjoner mellom etniske og religiøse grupper i historie og nåtid

Generell kompetanse:

Studenten har

  • et faglig grunnlag for å kunne forstå, kommunisere og tilegne seg ny kunnskap om Kina på en kildekritisk måte

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i landet  med spesifikk vekt på hovedlinjer i Kinas nære historie, kultur, religion og politiske system. Emnet gir nødvendig forkunnskap og et faglig grunnlag for å forstå, kommunisere og tilegne seg lokalkunnskap gjennom feltarbeidet på den påfølgende ca. 5 ukers studieturen til Kina som er en obligatorisk del av emnet IKF132.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminar. Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om landet så tidlig i studieåret som mulig.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

  • 4 timers skriftlig eksamen.

Vurderingen er en breddetest. Samtlige eksamensspørsmål må være vurdert til karakteren E eller bedre for at eksamen skal være bestått.

Gjennomføres før studieturen til Kina.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddestesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 sp med IKF14KJ. 

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer

(ca. 750 sider)

Litteratur merket med * foreligger som kompendium.

*Bays D.H. (2003). Chinese Protestant Christianity Today. I Overmyer D. (ed) Religion in China Today. Oxfordshire: Cambridge University Press. s 182-199 (17s.)

*Dru, C. G. (2003). Islam in China: Accomodation or Separatism. I Overmeyer D. (ed) Religion in China Today. Oxfordshire: Cambridge University Press. s. 145-161 (16s.)

*Gros, S. (2004). The Politics of Names The Identification of the Dulong (Drung) of Northwest Yunnan. China Information, 18(2), 275-302. (27s.)

Hansen, M. H. og S. Thørgersen. (2013). Kina - Stat, samfunn og individ. Oslo: Universitetsforlaget. (254s.)

Jacka T.,  Kipnis A., and Sargeson S. (2013) Contemporary China - Society and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press (311s.)

*Kwong, J. (2004). Educating migrant children: Negotiations between the state and civil society. The China Quarterly, 180, 1073-1088. (15s.)

*Mackerras, C. (2003). China's Ethnic Minorities and Globalisation. London og New York: Routledge Curson. s. 19-55 (36s.)

*Murphy, Rachel (2004). "Turning peasants into modern Chinese citizens: 'Population quality' discourse, demographic transition and primary education." The China Quarterly 177 (20s).

*Redse, A. (2010) Kinesisk Religion og Religiøsitet. Trondheim: Tapir forlag. s. 13-28 og 98-101.

*Schein, L. (2000). Minority Rules - The Miao and the Feminine in China's Cultural Politics. Durham and London: Duke University Press. s. 35-67 (31s.)

*Wei-Ming, T. (2005). Cultural China: The Periphery as the Centre, in The Living Tree: The Changing Meaning of Being Chinese Today Vol. 120, No. 2, Spring, 1991 (31s.)

*Zhang, Li (2002) Spatiality and Urban Citizenship in Late Socialist China in Public Culture, Vol 14, number 2, Spring 2002 (23s.)