IKF118MA Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar

Alle versjoner:
IKF118MA (2022—2023)
IKF118MA (2021—2022)
IKF118MA (2021—2022)
IKF118MA (2020—2021)
IKF118MA (2018—2019)
IKF118MA (2017—2018)

Emnekode: IKF118MA

Emnenavn: Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studenten skal ha fulgt IKF110 og IKF120.

Relevans i studieprogrammet

 • Valgfritt emne i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Valgfritt emne i Bachelor i interkulturell forståelse
 • Valgfritt emne i Bachelor i religion og kultur

Innledning

Generell og aktuell innføring i gassisk kultur, samfunn og religion. Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF110 og 120.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om noen hovedtrekk i Afrika sør for Sahara sin historie, med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
 • har kunnskap om noen hovedlinjer i Madagaskars historie, samt hovedtrekk og sentrale tema i gassisk kultur, samfunnsforhold, styresett og religioner
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling og miljø på Madagaskar
 • har kjennskap til misjon og til hvordan globale faktorer påvirker lokale og nasjonale forhold i historie og nåtidkjenner til menneskerettighetssituasjonen på Madagaskar

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på noen sentrale problemstillinger knyttet til Madagaskars historie, kultur, religion og samfunn inkludert misjon og migrasjon
 • kan reflektere på en faglig måte om noen sentrale utfordringer knyttet til intrakulturelle og interkulturelle relasjoner på Madagaskar og mellom Madagaskar og omverden i historie og nåtid

Generell kompetanse:

Studenten har

 • et faglig grunnlag for å kunne forstå, kommunisere og tilegne seg ny kunnskap om Madagaskar på en kildekritisk måte

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i regionen med spesifikk vekt på hovedlinjer i Madagaskars nære historie og nåtid, samt gassisk kultur, religion, og det politiske system. Emnet vil gi et faglig grunnlag for å forstå, kommunisere og tilegne seg lokalkunnskap på den påfølgende ca. 5 ukers studieturen til Madagaskar. Emnet bidrar også med relevant forkunnskap til feltarbeid på studieturen.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminar. Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om regionen og landet så tidlig i studieåret som mulig.

Arbeidsomfang

Ca.300 timer.

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

 • En 4 timers skriftlig eksamen

Vurderingen er en breddetest.

Gjennomføres før studieturen til Madagaskar.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddetesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Litteratur merket med * foreligger som kompendium.

Oversikt, kart, statistiske data, situasjonen for menneskerettighetene i regionen og på Madagaskar, samt annen aktuell informasjon hentes fra Internett. Du finner pekere ved å søke direkte på http://www.africa.upenn.edu/Country_Specific/Madagascar.html, og andre databaser for Afrika.

*Andersen, Torbjørg (2010) Undervisning gir færre dødfødsler. Sykepleien 10, s 62-65 (3 s.)

*Bloch, Maurice. (1994) [1971] Placing the Dead. Tombs, Ancestral Villages, and Kinship Organization in Madagascar. Illinois: Waveland Press. ch. 4 Tomb and tanindrazana, Ch. 5 Funeral and famadihana (66 s.)

*Bloch, Maurice. (1977). The Disconnection Between Power and Rank as a Process: An outline of the development of kingddoms in central Madagascar. I European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie, Vol. 18, No. 1, Might and Rite (1977), pp. 107-148. Published by: Cambridge University Press (41s)

*Cole, Jennifer. (2014). Producing Value among Malagasy Marriage Migrants in France: Managing Horizons of Expectation. I Current Anthropology, vol. 55, No. S9 August 2014, s. 85-94. The University of Chicago Press. (11 s.)

*Cole, Jennifer (2005) The Jaombilo of Tamatave (Madagascar), 1992-2004: Reflections on Youth and Globalization. Journal of Social History, Vol. 38, No. 4, pp. 891-914 (23 s).

*Emoff, Ron. (2003). Direct-Current Recall in Madagascar. I TDR (The Drama Review) Vol. 47, No. 3, s. 32-44 (12 s.)

*Evers, Sandra. (2002). Constructing History, Culture and Inequality. The Betsileo in the Extreme Southern Highlands of Madagascar. Leiden: Brill.Ch. 9 `The theory of Andevoness– 191-199 (8 s.)

*Green, Rebecca L. (2003). Lamba Hoany Proverb Cloths from Madagascar. I `African Arts, vol. 36, No. 2, Memorial to Roy Sieber, Part 2, s. 30-43 94-95 (14 s.)

*Hinthorne, Lauren Leigh (2011) Democratic crisis or crisis of confidence? What local perceptual lenses tell us about Madagascar's 2009 political crisis, Democratization,18:2, pp 535-561 (26 s.)

*Lambek, Michael (1992). Taboo as Cultural Practice Among Malagasy Speakers. I Man, New Series, Vol. 27, No. 2 (Jun., 1992), pp. 245-266. Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (21 s.)

*Lambek, Michael (2001) The value of coins in Sakalava Polity: Money, Death, and Historicity in Mahajanga, Madagascar. Comparative Studies in Society and History, Vol. 43, No. 4 (Oct., 2001), pp. 735-762 Published by: Cambridge University Press (23 s.)

*Lassibille, Gérard and Tan, Jee–Peng (2003). Student Learning in Public and Private Primary Schools in Madagascar. Economic Development and Cultural Change, Vol. 51, No. 3, pp. 699-717 (18s)

*Lassibille, Gérard et al. (2010). Managing for Results in Primary Education in Madagascar: Evaluating the Impact ofSelected Workflow Interventions. The World Bank Economic Review, Vol. 24, No. 2, pp. 303-329 (26 s.)

*Marcus, Richard R. (2001). `Seeing the Forest for the trees: Integrated Conservation and Development Projects and Local Perceptions of Conservation in Madagascar. I Human Ecology, Vol. 29, No 4 (Dec.), s. 381-397 (16 s.)

*Middleton, Karen (1999). Introduction. In Karen, Middleton: Ancestors, Power and History in Madagascar. Brill (36 s.)

*Nielssen, Hilde (2012). Ritual Imagination. A study of tromba possession among the Betsimisaraka in Eastern Madagascar. Leiden: Brill, ch. 3 The Betsimisaraka, History and the Spread of Tromba, kap. 4 Localising Tromba (42 s.)

*Nielssen, Hilde & Skeie, Karina Hestad (2014) Christian Revivalism and Political Imagination in Madagascar. Journal of Religion in Africa 44, pp 189-223 (34 s.)

*Pollini, Jacques (2011) The Difficult Reconciliation of Conservation and Development Objectives: The Case of theMalagasy Environmental Action Plan. Human Organization, Vol. 70, No. !, s 74-87 (13s)

*Randrianja, Solofo. (1996). Nationalism, Ethnicity and Democracy. I Stephen Ellis (ed.) Africa Now: People, Policies and Institutions. James Currey, s. 20-41 (21 s.)

Randrianja, Solofo and Ellis, Stephen. (2009). Madagascar. A Short History.
Introduction (16 s.), Ch. 4 The Slave-Trader Kings (1700-1816), Ch. 5 The Kingdom of Madagascar (1817-1895), Ch. 6 The French Period (1896-1972), Ch. 7 An Island in the World (1973-2002), Conclusion (s. 99-232). (149 s.)

*Rosnes, Ellen Vea (2013) With a church comes a school: Protestant mission education in Madagascar. Southern African Review of Education with Education with Production, Vol.19(2), pp.72-91 (19 s.)

*Sayer, Jeffrey. (2009). Can conservation and development really be integrated? I Madagascar Conservation and development, vol. 4, issue 1, June, s. 9-12 (4 s.)

*Sicard, S. von. (2011). `Malagasy Islam: Representing the Various Strands of Muslim Tradition in Twenty-first-Century Madagascar.– I Journal of Muslim minorithy afairs, vol. 31, issue 2. (s. 273-283= 10 s.)

*Sharp Lesley A. (1995) Playboy Princely Spirits of Madagascar: Possession as Youthful Commentary and Social Critique. Anthropological Quarterly, Vol. 68, No. 2, pp. 75-88 (13 s.)

*Skeie, Karina Hestad. (2011). «Kvinner som taler er lik høner som galer». Kirke, kjønn og likestilling på Madagaskar. I Drønen, T. S., Fretheim, K. og Skjortnes, M. (red.) Forståelsens gylne øyeblikk. Festskrift til Øyvind Dahl. Trondheim: Tapir akademisk forlag, s. 108-93 (15 s.)

*Skeie, Karina Hestad. (2011). Mission appropriation or appropriating the mission? Negotiating local and global Christianity in nineteenth and twentieth century Madagascar. In Nielssen, H., Okkenhaug, I. M. and Skeie, K. H. (eds.) Protestant Missions and Local Encounters in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Unto the Ends of the World, s. 157-186 (19 s.) 

*Skjortnes, Marianne. (2011). Kultur og utvikling – når ulik rasjonalitet møtes. I Drønen, T. S., Fretheim, K. og Skjortnes, M. (red.) Forståelsens gylne øyeblikk. Festskrift til Øyvind Dahl.Trondheim: Tapir akademisk forlag, s.77-92 (15 s.)

*Skjortnes, Marianne and Zachariassen, Heidi Holt. (2010). Even with higher education you remain a woman–: A gender perspective on higher education and social change in the Toliara region of Madagascar. I Gender and Education, Vol. 22, No 2, March 2010, pp. 193-207 (14 s.)

*Sodikoff, Genese. (2007). An exceptional strike: A micro history of `People versus Park– in Madagascar. I Journal of political ecology, vol. 14, s. 10-33 (23 s.)

*Valentin, Karen & Meinert, Lotte (2009) The Adult North and the Young South: Reflections on the Civilizing Mission of Children's Rights. Anthropology Today, Vol. 25, No. 3 (Jun., 2009), pp. 23-28 (5 s)

Menneskerettigheter (MR) (tilsammen 4 sider):

http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-madagascar-2013?page=2

http://www.afrika.no/Detailed/23804.h