IKF118MA Regional spesialisering: Madagaskar

Alle versjoner:
IKF118MA (2022—2023)
IKF118MA (2021—2022)
IKF118MA (2021—2022)
IKF118MA (2020—2021)
IKF118MA (2018—2019)
IKF118MA (2017—2018)

Emnekode: IKF118MA

Emnenavn: Regional spesialisering: Madagaskar

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studenten skal ha fulgt IKF110 og IKF120.

Relevans i studieprogrammet

  • Valgemne (ett av fire alternativ)i årsstudium i interkulturell forståelse
  • Valgemne (ett av fire alternativ) i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Generell og aktuell innføring i gassisk kultur, samfunn og religion. Det forutsettes kulturteoretisk innsikt og interkulturell kommunikasjon fra IKF110 og 120.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

  • har kunnskap om noen hovedtrekk i Afrika sør for Sahara sin historie, med særlig fokus på etniske, religiøse og sosiokulturelle relasjoner
  • har kunnskap om noen hovedlinjer i Madagaskars historie, samt hovedtrekk og sentrale tema i gassisk kultur, samfunnsforhold, styresett og religioner
  • har kunnskap om bærekraftig utvikling og miljø på Madagaskar
  • har kjennskap til misjon og til hvordan globale faktorer påvirker lokale og nasjonale forhold i historie og nåtidkjenner til menneskerettighetssituasjonen på Madagaskar

Ferdigheter:

Studenten

  • kan anvende faglig kunnskap på noen sentrale problemstillinger knyttet til Madagaskars historie, kultur, religion og samfunn inkludert misjon og migrasjon
  • kan reflektere på en faglig måte om noen sentrale utfordringer knyttet til intrakulturelle og interkulturelle relasjoner på Madagaskar og mellom Madagaskar og omverden i historie og nåtid

Generell kompetanse:

Studenten har

  • et faglig grunnlag for å kunne forstå, kommunisere og tilegne seg ny kunnskap om Madagaskar på en kildekritisk måte

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene en generell og aktuell innføring i regionen med spesifikk vekt på hovedlinjer i Madagaskars nære historie og nåtid, samt gassisk kultur, religion, og det politiske system. Emnet vil gi et faglig grunnlag for å forstå, kommunisere og tilegne seg lokalkunnskap på den påfølgende ca. 5 ukers studieturen til Madagaskar. Emnet bidrar også med relevant forkunnskap til feltarbeid på studieturen.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminar. Studentene anbefales å begynne å lese litteratur om regionen og landet så tidlig i studieåret som mulig.

Arbeidsomfang

Ca.300 timer.

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

  • En 4 timers skriftlig eksamen

Vurderingen er en breddetest.

Gjennomføres før studieturen til Madagaskar.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Breddetesten vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.