4KOS102 Koralharmonisering

Alle versjoner:
4KOS102 (2024—2025)
4KOS102 (2023—2024)
4KOS102 (2022—2023)
4KOS102 (2021—2022)
4KOS102 (2020—2021)
4KOS102 (2019—2020)
4KOS102 (2018—2019)
4KOS102 (2017—2018)

Emnekode: 4KOS102

Emnenavn: Koralharmonisering

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (valg)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om funksjonsanalyse
 • kunnskap om koralsatsens regler og prinsipper
 • innsikt i koralsatsen som fundament i vesteuropeisk kunstmusikk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • skrive en 4-stemmig koral
 • anvende et utvidet harmoniske repertoar
 • anvende regler for stemmeføring, melodikk, notasjon, funksjonalitet og tekstur
 • anvende emnet som et verktøy til harmonisk analyse

Generell kompetanse

Studenten har:

 • evne til å overføre fagets utbytte til andre emner og i egen musisering

Arbeids- og undervisningsformer

Fellestimer og gruppetimer i ett semester.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Innlevering av oppgaver. 8 oppgaver av 10 må være godkjent.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Skoleeksamen. Varighet: 4 timer. Tilgang til piano under eksamensavviklingen.

Tillatte hjelpemidler

Piano.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Tveit, S.: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel s.65-195, 2.utg. Oslo: Uni