4KOS102 Koralharmonisering

Alle versjoner:
4KOS102 (2024—2025)
4KOS102 (2023—2024)
4KOS102 (2022—2023)
4KOS102 (2021—2022)
4KOS102 (2020—2021)
4KOS102 (2019—2020)
4KOS102 (2018—2019)
4KOS102 (2017—2018)

Emnekode: 4KOS102

Emnenavn: Koralharmonisering

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

  • bachelor i musikk, menighet og ledelse
  • bachelor i utøvende rytmisk musikk
  • bachelor i utøvende musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

  • bachelor i musikk, menighet og ledelse
  • bachelor i utøvende rytmisk musikk
  • bachelor i utøvende musikk

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om funksjonsanalyse
  • har kunnskap om koralsatsens regler og prinsipper
  • har innsikt i koralsatsen som fundament i vesteuropeisk kunstmusikk

Ferdigheter

Studenten...

  • kan skrive en 4-stemmig koral
  • kan anvende et utvidet harmoniske repertoar
  • kan anvende regler for stemmeføring, melodikk, notasjon, funksjonalitet og tekstur
  • kan anvende emnet som et verktøy til harmonisk analyse

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i egen musisering og overføre fagets læringsutbytte til andre musikk emner

Arbeids- og undervisningsformer

Fellestimer og gruppetimer i ett semester.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at en kan gå opp til eksamen:

  • Minimum 80% fremmøte.
  • Innlevering av oppgaver: 8 oppgaver av 10 må være godkjent.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

  • Skriftlig skoleeksamen. Varighet: 4 timer. Tilgang til piano under eksamensavviklingen. Merknad: Kan ikke omgjøres til hjemmeeksamen på grunn av eksamensformens egenart.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Piano.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei