ORG101 Organisasjon i praksis

Alle versjoner:
ORG101 (2024—2025)
ORG101 (2023—2024)
ORG101 (2022—2023)
ORG101 (2020—2021)
ORG101 (2019—2020)
ORG101 (2018—2019)
ORG101 (2017—2018)

Emnekode: ORG101

Emnenavn: Organisasjon i praksis

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Emnet er åpent for studenter som er valgt til spesifikke tillitsverv av minst ett års varighet. Følgende tillitsverv kvalifiserer for å følge emnet:

-          Medlem i studentparlament eller studentråd

-          Medlem i styre eller LMU

-          Leder for interne studentverv med selvstendig ansvar og omfattende arbeidsomfang 

-          Medlem i sentrale studentverv på landsplan, i studentsamskipnad eller lignende

Læringsutbytte

Studentten skal etter fullført emne ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kunne beskrive studentdemokratiets oppbygging på egen høyskole og nasjonalt, og kunne beskrive hovedtrekk i høyskolens organisasjons- og kvalitetsplan og verdigrunnlag.

Ferdigheter:

 • Kunne gi konstruktive bidrag til demokratiske prosesser.
 • Lede demokratiske prosesser eller andre kollektive prosesser som for eksempel å ha ansvar for arrangement.

Holdninger:

 • Kunne møte ulike mennesker på en måte som setter gode spor.

Innhold

 • Det studenten møter gjennom utførelse av sitt verv, herunder sentrale dokument.
 • Organisasjonskursets innhold som til vanlig omfatter møteledelse, presentasjonsteknikk, forhandlingsmetodikk og grunnleggende demokratiske element som votering.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet bygger på studentens læring gjennom følgende prosesser:

 • Aktiv deltagelse i studentdemokratiet og refleksjon over dette arbeidet.
 • Utarbeidelse av refleksjonsnotat mot studieårets slutt.
 • Organisasjonskurs arrangert av studentparlamentet med minimum varighet på 10 timer.

Arbeidskrav

 

 • Aktiv deltagelse i studentparlament eller studentråd.
  Det aksepteres et ikke-kompensert forfall på inntil 20%.
 • Deltagelse på organisasjonskurs.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Studenten leverer et notat innen angitt dato mot studieårets slutt. Dette skal inneholde:

 • Beskrivelse av ansvarsområder og oppgaver studenten har hatt.
 • Egenbekreftelse på at en har gjennomført kravene under Vurdering underveis.
 • Refleksjon rundt egen læringsprosess med beskrivelse av hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er utviklet gjennom de verv en har hatt.
 • Råd til etterfølger i vervet.

 

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

 

Praksis

Ingen

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Som pensum regnes

 • Alt materiale som studenten arbeider med i sitt verv. Herunder sakspapirer og lignende.
 • Kursmateriell på organisasjonskurs og eventuelle andre kurs.
 • Relevante rapporter fra forrige studieår herunder:
  • Årsrapport fra studentråd, studentparlament og NLA Høgskolen
  • Refleksjonsnotat fra studenter med tilsvarende verv som studenten selv har.
 • NLA Høgskolens overordnede dokumenter som organisasjons- og kvalitetsplan