4MPD150 Musikkproduksjon I b

Alle versjoner:
4MPD150 (2024—2025)
4MPD150 (2023—2024)
4MPD150 (2022—2023)
4MPD150 (2021—2022)
4MPD150 (2020—2021)
4MPD150 (2019—2020)
4MPD150 (2018—2019)
4MPD150 (2017—2018)

Emnekode: 4MPD150

Emnenavn: Musikkproduksjon I b

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving
 • årsstudium påbygging i utøvende musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving
 • årsstudium påbygging i utøvende musikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og leder en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt
 • har  grunnleggende kunnskap om ulike mikrofontyper

Ferdigheter

Studenten :

 • kan anvende innspillingsteknikk med flere enn to mikrofoner av gangen.
 • kan velge mikrofoner som passer til ulike typer instrumenter/vokal
 • kan anvende innspillingsteknikk med flere typer instrumenter
 • kan utføre programmering ved bruk av samples, softsynther m.m.
 • kan planlegge, gjennomføre og lede en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan i gjennomføringen av en musikkproduksjon utveksle synspunkter på lydkvalitet og musikkutrykk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningssesjoner med øvinger i musikkproduksjonsrommet. Faglærer kan evt. arrangere sertifiseringsprøver som del av kurset.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen .
 • 3-4 obligatoriske oppgaver gitt av faglærer, herav en skriftelig. Omfang for den skriftelige oppgaven: 1000 ord (+/- 20%)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen, varighet en uke.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Owsinski, Bobby: The Recording Engineer's Handbook, 2nd ed. Boston, MA: 2009

Cook, Frank D.: Pro Tools 101: An introduction to Pro Tools 11, Avid learning series

Massey, Howard: Behind the Glass: Top Record Producers Tell How They Craft the Hits, 2000. Backbeat Books. 5 kapitler (ca 50 sider).