4MPD150 Musikkproduksjon Ib

Alle versjoner:
4MPD150 (2023—2024)
4MPD150 (2022—2023)
4MPD150 (2021—2022)
4MPD150 (2020—2021)
4MPD150 (2019—2020)
4MPD150 (2018—2019)
4MPD150 (2017—2018)

Emnekode: 4MPD150

Emnenavn: Musikkproduksjon Ib

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk
 • årsstudium i utøvende musikk med låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk
 • årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og leder en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt
 • har kunnskap om ulike mikrofontyper, lydutstyr og programvare (DAW, Digital Audio Workstation)

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende innspillingsteknikk med flere enn to mikrofoner av gangen.
 • kan velge mikrofoner som passer til ulike typer instrumenter/vokal
 • kan anvende innspillingsteknikk med flere typer instrumenter
 • kan utføre programmering ved bruk av samples, softsynther m.m.
 • kan planlegge, gjennomføre og lede en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan i gjennomføringen av en musikkproduksjon utveksle synspunkter på lydkvalitet og musikkutrykk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningssesjoner med øvinger i lydstudio og musikkproduksjonsrom. Faglærer kan ev. arrangere sertifiseringsprøver som del av kurset.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte
 • 3-4 obligatoriske oppgaver, herav en skriftelig. Omfang for den skriftlige oppgaven: 1000 ord (+/- 20%)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, varighet en uke.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei