4MUTENK Musikktenkning

Alle versjoner:
4MUTENK (2023—2024)
4MUTENK (2022—2023)
4MUTENK (2021—2022)
4MUTENK (2020—2021)
4MUTENK (2019—2020)
4MUTENK (2018—2019)
4MUTENK (2017—2018)

Emnekode: 4MUTENK

Emnenavn: Musikktenkning

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal kunne: 

 • utvise en oversikt over musikktenkningens historie og innsikt i grunnleggende musikkestetiske og musikkfilosofiske spørsmål 
 • redegjøre for musikktenkning i et historisk og kristent perspektiv 
 • redegjøre for grunnleggende musikkestetiske og musikkfilosofiske spørsmål 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utvikle evnen til selvstendig refleksjon og verbalisering omkring musikkens vesen og funksjon 
 • reflektere over musikk som fenomen i et lokalt og globalt kulturelt og religiøst perspektiv 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

En skriftlig arbeidsoppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Cook, Nicholas (1998). Music: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. 

Small, Christopher (1998): Musicking: The Meanings of Performing and Listening. Middletown: Wesleyan University Press.(nærmere info om utvalg gis av faglærer)