4MUTENK Musikktenkning

Alle versjoner:
4MUTENK (2023—2024)
4MUTENK (2022—2023)
4MUTENK (2021—2022)
4MUTENK (2020—2021)
4MUTENK (2019—2020)
4MUTENK (2018—2019)
4MUTENK (2017—2018)

Emnekode: 4MUTENK

Emnenavn: Musikktenkning

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

  • bachelor i musikk, menighet og ledelse
  • bachelor i utøvende rytmisk musikk
  • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

  • bachelor i musikk, menighet og ledelse
  • bachelor i utøvende rytmisk musikk
  • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

  • har fått innsikt i grunnleggende musikkestetiske og musikkfilosofiske spørsmål 
  • kan redegjøre for grunnleggende musikkestetiske og musikkfilosofiske spørsmål 

Ferdigheter

Studenten

  • kan utvikle evnen til selvstendig refleksjon og verbalisering omkring musikkens vesen og funksjon 
  • kan reflektere over musikk som fenomen i et lokalt og globalt kulturelt og religiøst perspektiv 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

En skriftlig arbeidsoppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, 4 dager

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei