4MPD101 Musikkproduksjon I a

Alle versjoner:
4MPD101 (2024—2025)
4MPD101 (2023—2024)
4MPD101 (2022—2023)
4MPD101 (2021—2022)
4MPD101 (2020—2021)
4MPD101 (2019—2020)
4MPD101 (2018—2019)
4MPD101 (2017—2018)

Emnekode: 4MPD101

Emnenavn: Musikkproduksjon I a

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 Studenten:

 • kjenner til hvordan man planlegger, gjennomfører og leder en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende innspillingsteknikk med en til to mikrofoner av gangen
 • kan utføre enkel programmering ved bruk av samples, softsynther m.m
 • kan planlegge, gjennomføre og lede en enkel musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningssesjoner med øvinger i musikkproduksjonsrommet.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Mappevurdering. Kandidaten skal levere 3-4 oppgaver gitt av faglærer innen gitte frister i løpet av semesteret.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Mappen vurderes til Bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Langnes, Cato Mikrofoner og opptak  i: Notamskolen  (23 sider)

Fant-Saez, Gina: Pro Tools for Musicians and Songwriters, 2006. Peachpit Press. Kapittel 1-6 og 12 (side 2-179 og side 420-489)  (247 sider)

Massey, Howard: Behind the Glass: Top Record Producers Tell How They Craft the Hits, 2000. Backbeat Books. (328sider) Fritt valgt kapittel (ca 10 sider).

Owsinski, Bobby: The Mixing Engineer¹s  Handbook: Second Edition, 2006. Course Technology (Mixing in stereo: 20 fritt valgte sider)