4MPD101 Musikkproduksjon I a

Alle versjoner:
4MPD101 (2023—2024)
4MPD101 (2022—2023)
4MPD101 (2021—2022)
4MPD101 (2020—2021)
4MPD101 (2019—2020)
4MPD101 (2018—2019)
4MPD101 (2017—2018)

Emnekode: 4MPD101

Emnenavn: Musikkproduksjon I a

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 Studenten:

 • kjenner til hvordan man planlegger, gjennomfører og leder en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt.
 • kjenner til ulike mikrofontyper, lydutstyr og programvare (DAW, Digital Audio Workstation).

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende innspillingsteknikk med en til to mikrofoner av gangen.
 • kan utføre enkel programmering ved bruk av samples, softsynther m.m.
 • kan planlegge, gjennomføre og lede en enkel musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt.


Generell kompetanse

Studenten:

 • kan i gjennomføringen av en musikkproduksjon utveksle synspunkter på lydkvalitet og musikkutrykk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningssesjoner med øvinger i musikkproduksjonsrommet.

Arbeidsomfang

125–150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80 % fremmøte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Mappevurdering. Kandidaten skal levere 3-4 oppgaver innen gitte frister i løpet av semesteret.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Mappen vurderes til bestått / Ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Litteratur og faglige ressurser ligger her.