4MPD200 Musikkproduksjon II

Alle versjoner:
4MPD200 (2024—2025)
4MPD200 (2023—2024)
4MPD200 (2022—2023)
4MPD200 (2021—2022)
4MPD200 (2020—2021)
4MPD200 (2019—2020)
4MPD200 (2018—2019)
4MPD200 (2017—2018)

Emnekode: 4MPD200

Emnenavn: Musikkproduksjon II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Kurset er en videreføring av Musikkproduksjon Ib. Faglærer kan eventuelt arrangere sertifiseringsprøver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • har viderekommende kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og leder en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt
 • har en bredere kunnskap om ulike mikrofontyper

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker innspillingsteknikk ved større musikkproduksjoner
 • behersker innspillingsteknikk med flere typer instrumenter
 • kan utøve studiorelatert programmering (bruk av samples, softsynther osv.)
 • kan bruke komposisjon/låtskriving i en produksjonssetting
 • behersker mer avansert bruk av plug-ins/effekter
 • kan jobbe tverrkunstnerisk (musikk til media)
 • kan lede arbeid med studioteknikk
 • kan planlegge, gjennomføre og lede en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan i gjennomføringen av en musikkproduksjon utveksle synspunkter på lydkvalitet, og kan komme med konstruktive forslag som hever lydkvaliteten på innspillingen
 • kan i gjennomføringen av en musikkproduksjon utveksle synspunkter på utøverens musikkuttrykk, og er i stand til å komme med konstruktive forslag på en måte som får utøvere til å yte bedre

Arbeids- og undervisningsformer

 • innføringskurs i programmering og innspilling
 • prosjektbasert arbeid i studio
 • dobbelttimer gjennom hele studieåret.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Mappeevaluering: 5 arbeidsoppgaver pr semester i to semester, herav en skriftlig. Omfang for den skriftlige: 2000 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Avsluttende eksamen i form av prosjektoppgave.

Varighet: En uke (5 virkedager). Omfang: 3-4 minutters musikkproduksjon.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Eargle, John: The Microphone Book, 2004. Focal Press. (Kap. 14 16 17, 57sider)

Owsinski, Bobby: The Mixing Engineer¹s  Handbook: Second Edition, 2006.

Course Technology (Mixing in stereo: side 1-109)

Massey, Howard: Behind the Glass Volume II: Top Record Producers Tell How They Craft the Hits, 2009. Backbeat Books. (334 sider)

Katz, Bob: Mastering Audio: The Art and the Science, 2002. Focal Press.