4MPD200 Musikkproduksjon II

Alle versjoner:
4MPD200 (2024—2025)
4MPD200 (2023—2024)
4MPD200 (2022—2023)
4MPD200 (2021—2022)
4MPD200 (2020—2021)
4MPD200 (2019—2020)
4MPD200 (2018—2019)
4MPD200 (2017—2018)

Emnekode: 4MPD200

Emnenavn: Musikkproduksjon II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk

Gjennomført og bestått 4MPD150 Musikkproduksjon Ib

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk

Innledning

Emnet er en videreføring av 4MPD150 Musikkproduksjon Ib. Faglærer kan eventuelt arrangere sertifiseringsprøver.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan:

 • har viderekommende kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og leder en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt
 • har en bred kunnskap om ulike mikrofontyper

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker innspillingsteknikk ved større musikkproduksjoner
 • behersker innspillingsteknikk med flere typer instrumenter
 • kan utøve studiorelatert programmering (bruk av samples, softsynther osv.)
 • kan bruke komposisjon/låtskriving i en produksjonssetting
 • behersker mer avansert bruk av plug-ins/effekter
 • kan jobbe tverrkunstnerisk (musikk til media)
 • kan lede arbeid med studioteknikk
 • kan planlegge, gjennomføre og lede en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan i gjennomføringen av en musikkproduksjon utveksle synspunkter på lydkvalitet, og kan komme med konstruktive forslag som hever lydkvaliteten på innspillingen
 • kan i gjennomføringen av en musikkproduksjon utveksle synspunkter på utøverens musikkuttrykk, og er i stand til å komme med konstruktive forslag på en måte som får utøvere til å yte bedre

Arbeids- og undervisningsformer

 • innføringskurs i programmering og innspilling
 • undervisningssesjoner og prosjektbasert arbeid i lydstudio

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Mappevurdering: 3-4 arbeidsoppgaver hvert semester, herav én skriftlig oppgave i andre semester. Omfang for den skriftlige oppgaven: 1000 ord +/- 20 %.

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Avsluttende eksamen i form av prosjektoppgave.

Varighet: En uke. Omfang: 3-4 minutters musikkproduksjon.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.