4BIVP402 Biinstrument Piano IV

Alle versjoner:
4BIVP402 (2024—2025)
4BIVP402 (2023—2024)
4BIVP402 (2022—2023)
4BIVP402 (2021—2022)
4BIVP402 (2020—2021)
4BIVP402 (2019—2020)
4BIVP402 (2018—2019)
4BIVP402 (2017—2018)

Emnekode: 4BIVP402

Emnenavn: Biinstrument Piano IV

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

For studenter som ikke har piano som hovedinstrument. Emnet er bredere og har et høyere faglig nivå enn Bi-instrument piano III. Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har viderekommende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal
 • har kompletterende eller utdypende kunnskap i forhold til undervisningen i Bi-instrument piano I (og II for MML)
 • kjenner til repertoar fra ulike sjangre

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kompletterende ferdigheter i notespill eller besifringsspill sett i forhold til undervisningen i Bi-instrument piano I (og II for MML)
 • behersker en stor bredde av tekniske ferdigheter på instrumentet
 • har utviklet en tydelig musikalsk uttrykksevne på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som pianist

Innhold

I dette valgemnet kan studenten selv velge hovedfokus for innholdet. Dette skal i hvert enkelt tilfelle vedlegges søknad om valgemne, slik at skolen kan finne egnet lærer i emnet. Innholdet kan ha ulik grad av nivå som tilpasses studenten, og kan være som følger:

 • klassisk instrumentalmusikk som fokus: Et bredt utvalg eller en spesiell komponist eller epoke som fokus
 • rytmisk instrumentalmusikk som fokus: Besifringsspill og improvisasjon innen ulike sjangere eller med fokus på spesielle artister/grupper/komponister
 • menighet og kirke som fokus: Besifringsspill, koraler og liturgisk spill etter noter
 • akkompagnement som fokus: Både generelt og med fokus på solister (sangere eller instrumentalister) og kor av ulike slag.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 45 minutter pr. semester med instrumentallærer.

Det skal leveres bi-instrumentrapport innen en frist i vårsemesteret.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport i henhold til skjema.

(Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere bi-instrumentrapport)

Tillatte hjelpemidler

Alle..

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bi-instrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.