4BIVP402 Biinstrument piano IV

Alle versjoner:
4BIVP402 (2024—2025)
4BIVP402 (2023—2024)
4BIVP402 (2022—2023)
4BIVP402 (2021—2022)
4BIVP402 (2020—2021)
4BIVP402 (2019—2020)
4BIVP402 (2018—2019)
4BIVP402 (2017—2018)

Emnekode: 4BIVP402

Emnenavn: Biinstrument piano IV

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i utøvende musikk

Innledning

For studenter som ikke har piano som hovedinstrument. Emnet er bredere og har et høyere faglig nivå enn 4BIVP301 Biinstrument piano III. Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har viderekommende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal
 • har kompletterende eller utdypende kunnskap i forhold til undervisningen i Bi-instrument piano I (og II for MML)
 • kjenner til repertoar fra ulike sjangre

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kompletterende ferdigheter i notespill eller besifringsspill sett i forhold til undervisningen i 4BIP100 Biinstrument piano I (og 4BIP201 Biinstrument II for 4MML)
 • behersker en stor bredde av tekniske ferdigheter på instrumentet
 • har utviklet en tydelig musikalsk uttrykksevne på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som pianist

Innhold

For studenter som ikke har piano som hovedinstrument. Emnet er bredere og har et høyere faglig nivå enn 4BIVP301 Biinstrument piano III. Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 8 timer à 45 minutter pr. semester med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Biinstrumentrapport i henhold til skjema.

(Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere biinstrumentrapport.)

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Biinstrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei