4HINS101 Hovedinstrument I

Alle versjoner:
4HINS101 (2024—2025)
4HINS101 (2023—2024)
4HINS101 (2022—2023)
4HINS101 (2021—2022)
4HINS101 (2020—2021)
4HINS101 (2019—2020)
4HINS101 (2018—2019)
4HINS101 (2017—2018)

Emnekode: 4HINS101

Emnenavn: Hovedinstrument I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Innledning

Studenter som er tatt opp på klassisk fordypning har klassisk hovedinstrument og klassisk forum gjennom hele studieløpet. Studenter som er tatt opp på rytmisk fordypning har rytmisk hovedinstrument gjennom hele studieløpet, samt samspill eller interpretasjon

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om innstuderings- og øvingsmetoder
 • har kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • kjenner til et variert repertoar for instrumentet
 • har kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om stilarter
 • har kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker instrumentet teknisk
 • kan fungere i ulike ensembler
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • behersker et repertoar bestående av flere sjangere
 • kan improvisere variasjoner i et samspill
 • kan spille sammen med studenter og eksterne musikere
 • kan formidle musikk som solist og i ensembler.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • har respekt for medspillere

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.*

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret.**

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • skolen setter i sammen band

For klassiske utøvere er det klassiskforum (obligatorisk) som ivaretar samspill og interpretasjon.

Det blir undervist som dobbelttimer hver uke gjennom hele studieåret.

*For URM1 og MML1 vil vokalundervisningen foregå i en kombinasjon av mesterklasser og individuell veiledning.

**For URM1 og MML1 vil det også kunne finnes annen form for obligatorisk samspillundervisning.

Arbeidsomfang

375-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspillundervisning (rytmisk) og klassisk forum (klassisk) og annen tilrettelagt samspillsundervisning.
 • Arbeidskrav (rytmisk): Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)
 • Arbeidskrav (klassisk): Deltakelse med minimum to egne bidrag hvert semester i klassisk forum

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

 Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.

(Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere hovedinstrumentrapport)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.