4HINS101 Hovedinstrument I

Alle versjoner:
4HINS101 (2024—2025)
4HINS101 (2023—2024)
4HINS101 (2022—2023)
4HINS101 (2021—2022)
4HINS101 (2020—2021)
4HINS101 (2019—2020)
4HINS101 (2018—2019)
4HINS101 (2017—2018)

Emnekode: 4HINS101

Emnenavn: Hovedinstrument I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til årstudium i utøvende musikk med låtskriving.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i årstudium i utøvende musikk med låtskriving.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om innstuderings- og øvingsmetoder
 • har kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • kjenner til et variert repertoar for instrumentet
 • har kunnskap om hvordan å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om hvordan å skape en egen musikalsk identitet

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker instrumentet teknisk
 • kan fungere i ulike ensembler
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • behersker et repertoar bestående av ulike musikalske uttrykk
 • kan improvisere variasjoner i et samspill
 • kan fremføre egenskrevet musikk i et ensemble

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • har respekt for medspillere

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning: 16 timer à 45 minutter over to semester med instrumentallærer.

Samspill: Denne delen av emnet er inndelt i flere prosjekter for å favne det varierte kompetansefeltet en låtskriver bør besitte. Følgende prosjekter inngår:

 • Studiosamspill: Låtskriving i gruppe (ett prosjekt pr. semester)
 • Metodisk samspill: Samspill med instrumentrotasjon i mindre grupper. Undervisning ut fra en standard bandbesetning og med innblikk i ulike spillestiler
 • Forum / songwriter's circle og interpretasjon: Fremføring av egne låter. Forum for å gi og få tilbakemeldinger og reflektere rundt musikalske valg, både som låtskriver og i fremføringssituasjon.
 • Huskonsertfestival: Skape og ferdigstille konsertkvelder for alle førsteårsstudenter.

Arbeidsomfang

375-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% fremmøte.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte
 • Tilstedeværelse på alle prosjekter i samspill
 • Være delaktig på obligatoriske fremføringer og interpretasjoner gjennom begge semester

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema (alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere hovedinstrumentrapport.)

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste