4MUS511 Entreprenørskap

Alle versjoner:
4MUS511 (2024—2025)
4MUS511 (2023—2024)
4MUS511 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS511

Emnenavn: Entreprenørskap

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende rytmisk musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Emnet skal gi fordypning i temaer rundt prosjektledelse, forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn, og styrke bevisstheten rundt egen kunstnerisk virksomhet og gjennomføringsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten...

  • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor gjennomføring av kunstneriske prosjekter.
  • har inngående kunnskap om næringsvirksomhet innenfor fagfeltet, om hvordan man leder, planlegger og gjennomfører et kunstnerisk prosjekt innenfor budsjett.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan initiere, formulere, og planlegge gjennomføring av et kunstnerisk prosjekt. 

Innhold

Emnet inneholder temaene: prosjektledelse, forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, kollokvier og egenstudier.

Det blir gjennomført 12 forelesningstimer fordelt på fire semestersamlinger.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 135 timer.

Arbeidskrav

  • Fremmøte på obligatorisk undervisning: Minimum 80 % fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
  • Muntlig presentasjon av prosjektskisse av et planlagt kunstnerisk prosjekt (10 min.) på en semestersamling. Gruppepresentasjon.

 

Ved ikke godkjent arbeidskrav har gruppen en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

To dagers skriftlig hjemmeeksamen med et omfang på 2000 ord +/- 10%.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha bestått emnet for å kunne fortsette videre studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei