4MID100 Identitet og bransjekunnskap

Alle versjoner:
4MID100 (2024—2025)
4MID100 (2023—2024)
4MID100 (2022—2023)
4MID100 (2021—2022)
4MID100 (2020—2021)
4MID100 (2019—2020)
4MID100 (2018—2019)
4MID100 (2017—2018)

Emnekode: 4MID100

Emnenavn: Identitet og bransjekunnskap

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årsstudium i utøvende musikk med låtskriving
 • årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i utøvende rytmisk musikk.
 • årsstudium i utøvende musikk med låtskriving

Innledning

Emnet er felles for alle bachelorstudenter i utøvende rytmisk musikk og årsstudium i utøvende musikk med låtskriving. Emnet er dels et teoretisk og dels et praktisk emne. I løpet av emnet skal studentene videreutvikle sin profesjonsidentitet samt få kunnskap om muligheter, krav og forventninger i arbeidslivet. Innholdet i emnet er organisert i ulike moduler.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til arbeidslivets muligheter, både i de etablerte institusjonene og det frie feltet
 • har kunnskap om krav og forventninger til en profesjonell musiker/musikkarbeider
 • kjenner til prosesser knyttet til innovasjon og entreprenørskap
 • kjenner til yrkesetiske normer og problemstillinger
 • har kunnskap om for den kulturpolitiske utviklingen.
 • kjenne til videre utdanningsmuligheter
 • har kunnskap hvordan man arbeider med produksjon, promotering og gjennomføring av en musikalsk hendelse.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt
 • kan gjennomføre SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats)
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en fremføring med fokus på formidlingsperspektivene, promotering og økonomi
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en musikalsk workshop

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet et bevisst forhold til egen identitet, egne styrker og muligheter
 • har utviklet et reflektert forhold til egen musikerrolle i en samfunnskontekst
 • har utviklet en forståelse av egen identitet, kompetanse og interesser for fremtidige roller i arbeidslivet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres normalt i en kombinasjon av ukentlig undervisning og bolkundervisning.

Aktuelle arbeidsformer er samtaler/diskusjoner, presentasjoner, gruppearbeid, individuelt arbeid og praktisk arbeid/fremføring etc. Det stilles store krav til studentenes selvstendighet og aktive deltagelse.

Arbeidsomfang

125-150 timer

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av en musikalsk workshop.
 • Obligatorisk deltagelse på gründercamp.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Tredelt oppgave over fire uker på slutten av semesteret:

 • Karriereplan på minimum 500 ord.
 • Promoteringsmateriale for egen musikkvirksomhet.
 • Skriftlig besvarelse på oppgave i karriereplanlegging og lansering av ny musikk, bestående av to case: Case 1: Rollen som management for artist eller band. Case 2: Rollen som promoteringsagent/presseansvarlig for singel, EP eller album.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei