IDR102 Treningsfysiologi og anatomi

Alle versjoner:
IDR102 (2024—2025)
IDR102 (2023—2024)
IDR102 (2022—2023)
IDR102 (2021—2022)
IDR102 (2020—2021)
IDR102 (2019—2020)
IDR102 (2018—2019)
IDR102 (2017—2018)

Emnekode: IDR102

Emnenavn: Treningsfysiologi og anatomi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i idrettsvitenskap og årsstudium i idrettsvitenskap.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

  • har grunnleggende kunnskap om bevegelsesapparatets anatomi
  • har kunnskap om viktige organsystemer relatert til trening og fysiologiske prosesser både i hvile og i fysisk aktivitet
  • har kunnskap om kroppens tilpasninger ved ulike former for treningspåvirkning

Ferdigheter:

Studenten:

  • kan anvende relevante treningsmetoder for utvikling av fysisk kapasitet

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan utveksle synspunkter og diskutere trening og prestasjonsutvikling basert på faglige begrunnelser
  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor fagfeltet

Innhold

Emnet skal gi en forståelse av sentrale organsystemers oppbygging og funksjon, og videre gi grunnlag for å forstå hvordan menneskekroppen og den fysiske yteevnen tilpasses ved trening.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil være forelesninger, gruppearbeid og selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

  • Skriftlig oppgave knyttet til sentrale organsystemers funksjon og treningsadaptasjoner
  • Presentasjon av et tildelt tema
  • Skriftlig oppgave knyttet til anatomi
  • Kandidaten må delta på minst 80% av undervisningen.

Om arbeidskravene ikke godkjennes har studenten krav på ett ytterligere forsøk på å levere i samme semester. Nærmere detaljer om arbeidskrav gis ved oppstart av emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Skriftlig skoleeksamen på inntil 6 timer

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.