MGL5DIP Drama i praksis GLU 5-10

Alle versjoner:
MGL5DIP (2024—2025)
MGL5DIP (2023—2024)
MGL5DIP (2022—2023)
MGL5DIP (2021—2022)
MGL5DIP (2020—2021)
MGL5DIP (2019—2020)
MGL5DIP (2018—2019)

Emnekode: MGL5DIP

Emnenavn: Drama i praksis GLU 5-10

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Læringsutbytte

GLU1: Lærerrollen og fortelleren 18 timer,

Undervisningen blir samlet for 1-7 og 5-10

Studenten skal kunne:

 • Klasseledelse (9 timer)
 • Være en god formidler (uttrykksevne, variasjon, undervisningens dramaturgi)
 • Beherske dramaøvelser som aktør og leder (bli-kjent, oppvarming, fokus, energi o.l.)
 • Fremvise et tydelig Kroppsspråk i praksis (improvisasjon, statusspill, relasjon lærer-elev, tolking av kroppsspråk, bevissthet eget kroppsspråk)
 • Mestre grunnleggende stemmetrening (stemmeøvelser, stemmebruk i læringssituasjoner, stemmebruk for relasjonsbygging, uttrykk, styrke, klang, pust, å ta vare på stemmen)
 • Bevisst bruk av undervisningsrommet (teknikker, improvisasjon, plassering i rom, fiktive rom)
 • Trekke paralleller mellom dramafaget og livsmestring i skolen.

Studenten skal kunne (vår):

 • Fortellerrollen (9 timer)
 • Uttrykke seg muntlig, forstå og benytte seg av fortellingens oppbygging og grunnelementer
 • Formidle fagstoff gjennom fortelling
 • Ha innsikt i kulturbærende fortellinger, samiske fortellinger, narrativ identitet
 • Delta aktivt gjennom veiledning, fremføringer og tilbakemeldinger av egne fortellinger
 • Utføre praksisfortellinger: scener fra klasserommet: arbeid med etiske problemstillinger i det psykososiale klassemiljøet. Metode: forumspill

GLU 2: Motiverende introduksjon 18 timer

Denne modulen blir delt i 1-7 og 5-10. Modulen vil ha en tverrfaglig profil og fokuserer på varierte undervisningsformer og tilpasset opplæring.

Studenten skal kunne:

 • Motiverende introduksjon
 • Utvise forståelse og ferdigheter innen dramatiske virkemidler, grunnelementer i drama (fabel, rom tid og figur), motivasjon, estetiske læreprosesser, improvisasjon
 • Mestre metoden Lærer -i- rolle: eks politiker, historisk figur, en forsker, en oppfinner, et tidsvitne mm.
 • Fullføre sitt praktiske arbeide med å skape egne motiverende introduksjoner (praksisoppgave) i grupper under veiledning

GLU 3: Dramaforløp 15 timer

Denne modulen blir delt i 1-7 og 5-10. Modulen vil ha en tverrfaglig profil og fokuserer på innhold og form tilpasset ulike aldersgrupper.

Studenten skal kunne

 • Erfare og analysere dramaforløp
 • Aktuelle emner for dramaforløp kan være mobbing, klassemiljø, samisk kultur, immigrasjon, bærekraftig utvikling, nettvett, det psykososiale klassemiljø, begynneropplæring
 • Planlegge prosessdrama m/veiledning av grupper
 • Dramaforløp- en forskningsbasert praksis
 • Teori: dramapedagogiske metoder
 • Observere og delta i dramaforløp for grunnskolen
 • Arbeid i praksisgruppene med egne forløp, presentasjon av ideer, veiledning
 • Motta og gjenspeile veiledning i gjennomføring av egne dramaforløp,
 • Hver praksisgruppe får 20 minutters gruppeveiledning

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.
Litteratur og faglige ressurser finner du her.
Litteratur og faglige ressurser finner du her.