Realkompetanse

Hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak, og har praksis eller utdanning som kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Søknadsfrister:

1. mars for studier i Samordna opptak. Se lokal søknadsweb for studier med lokalt opptak.

Hvem kan søke opptak etter realkompetanse?

Du kan søke på grunnlag av realkompetanse hvis du fyller 25 år eller mer det året du søker opptak.
Det er ikke mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse hvis du allerede har generell studiekompetanse, eller er kvalifisert til studiet på en annen måte.

For studier som har spesielle opptakskrav, må disse være oppfylt.
Du kan ikke bli vurdert for realkompetanse dersom studiet har krav om et visst antall skolepoeng, som for eksempel grunnskolelærerutdanningene.

For alle studier gjelder
Søkere må ha minst 5 års arbeid og/eller utdanning. Minst 2 av årene må være relevant i forhold til studiet det blir søkt om opptak til. Deltid regnes om til fulltid.

Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Søkere fra land utenfor Norden må fylle norskkravet for generell studiekompetanse. Se informasjon om dette på nettsiden til Samordna opptak.

For studier der ikke annet er spesifisert gjelder de generelle reglene for realkompetanse.

Til utdanning som barnehagelærer
Relevant arbeidserfaring er arbeid i barnehage, skolefritidsordning, dagmamma, assistent i grunnskolen eller tilsvarende. Relevant utdanning er barne- og ungdomsarbeider. Søkere må dokumentere minst to år på videregående skole.

Søkere som har svært lang erfaring fra arbeid i barnehage kan få unntak fra hele eller deler av kravet om videregående skole.

Til utdanning innen interkulturelle studier
Praksis og utdanning fra arbeid innen flerkulturell/tverrkulturell kontekst fra offentlig eller privat virksomhet eller organisasjonsarbeid.

Til utdanning innen økonomi og administrasjon / innovasjon, markedsføring og ledelse
Praksis og utdanning fra arbeid innen det økonomisk-administrative området fra offentlig eller privat virksomhet eller organisasjonsarbeid.
Det er krav om matematikk og engelsk tilsvarende kravet i generell studiekompetanse.
For årsstudium i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon er det krav om engelsk tilsvarende kravet i generell studiekompetanse.

Til opptak innen religion og kristendom
Praksis og utdanning fra arbeid innen kristen arbeid innen offentlig eller privat virksomhet eller organisasjonsarbeid.
Relevant utdanning er bibelskole eller lignende kurs.

Til opptak innen mediakommunikasjon og journalistikk
Praksis og utdanning fra arbeid knyttet til mediefag/journalistikk.
Det er krav om samfunnsfag tilsvarende kravet i generell studiekompetanse.

Til opptak ved kommunikasjon og livssyn
Praksis og utdanning som omfatter kristen forkynnelse, sjelesorg og/eller formidling. Relevant utdanning er bibelskole eller lignende kurs.
Det er krav om kunnskap i kristendom/religion/livssyn tilsvarende krav i generell studiekompetanse.

Til opptak innen musikk
Relevant praksis fra arbeid innen musikk i offentlig eller privat virksomhet eller organisasjonsarbeid.
Relevant utdanning er folkehøgskole med musikk eller deler av videregående skole med musikk.

Hva må du laste opp?

  • Vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, sertifikater eller annen dokumentasjon på utdanning.
  • Yrkespraksis, ulønnet arbeid/omsorgsarbeid, førstegangstjeneste/siviltjeneste. (Eksempel på type dokumentasjon: attest fra arbeidsgiver, skatteetaten eller annen offentlig myndighet, militært eller sivilt tjenestebevis, bostedsattest).
  • Attest på arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner.
  • Egenvurdering og motivasjonsbrev. I egenvurderingen beskriver du hvorfor du mener at du kan gjennomføre studiet. I motivasjonsbrevet forklarer du hvorfor du er motivert for studiet. Hvis du søker opptak til et studium som omfatter forskjellige studieretninger, må du oppgi hvilken studieretning du søker opptak til.