Studietur til Madagaskar

På Madagaskar får du nærkontakt med særegen natur og kulturmangfold, og med øylandets fattigdoms- og bærekraftutfordringer.

Turistbrosjyrer og reiselitteratur framstiller Madagaskar som annerledeslandet – en verden helt for seg selv. Grunnen til dette er den unike floraen og faunaen, et resultat av at Madagaskar har vært adskilt fra andre kontinent gjennom et par hundre millioner år. Mer enn 80 % av dyre- og plantelivet på Madagaskar finnes ingen andre steder. Madagaskar er derfor ett verdens rikeste land når det gjelder biodiversitet.

Øyen er blitt befolket gjennom et par tusen år av folk som kom fra Indonesia i øst, Afrika i vest og Midtøsten i nord. Arven fra Sørøst-Asia er på mange måter dominerende, og språket som snakkes tilhører samme språkfamilie som snakkes i Stillehavet fra Indonesia til Hawaii. Den indonesiske arven, sammen med mange andre kulturinpulser gjør Madagaskar til et spesielt sted med et rikt kulturelt mangfold. Samtidig er Madagaskar også et land som er preget av de største utfordringer i verden i dag: konsekvensene av global urettferdighet, fattigdom og miljø- og klimautfordringer.

Økonomisk er landet ett av de fattigste i verden. Madagaskar er i dette perspektivet ikke en verden for seg, men tvert imot et land typisk for det globale sør, innvevd i globale prosesser med alt dette innebærer.

Faglig fokus på studieturen

På studieturen får du nærkontakt både med Madagaskars særegne natur og kulturmangfold og med fattigdoms- og bærekraftutfordringer. Gjennom møter med mennesker og organisasjoner får du bli kjent med disse utfordringene og erfare hvordan det arbeides på ulike måter i forsøket på å skape en mer bærekraftig fremtid. Du vil treffe berørte mennesker og fagfolk, samt besøke institusjoner og organisasjoner innen felt som helse, utdanning, utvikling og miljø.

Du får bli kjent med gassisk matkultur, kunst og håndverk, musikk og dans. Du får innsikt i religiøst liv og oppleve religiøse ritualer. Du får innblikk i ulike levemåter i by og på landsbygden og du vil få kunnskap om kulturarv og historie, om førkoloniale kongedømmer, fransk kolonialisme, selvstendiggjøring, politiske spenninger og statskupp. Du vil få oppleve kulturelt mangfold og vil få innsikt i nasjonalisme, etnisk mangfold og motsetninger.

Hvorfor reise med NLA?

På studieturen med IKF til Madagaskar har du fordel av vårt omfattende kontaktnett av kunnskapsrike gassere innen mange ulike kultur- og samfunnsområder som videreformidler sin innsikt i aktuelle tema. Vi reiser rundt i landet, og bor et par uker på det norsk-gassiske kultursenteret Lovasoa i byen Antsirabe. På Antsirabe får du mulighet til å gjøre feltarbeid i og utenfor byen, individuelt og i grupper hjulpet av dyktige unge gassiske tolker på din egen alder. Feltarbeidet gir mulighet til å fordype deg i et tema du interesserer deg spesielt for.

Gjennom hele studieturen får du erfaring i å kommunisere i en annen kulturell setting og i å håndtere interkulturelle utfordringer. Erfaringene og kunnskapene du tilegner deg er nyttige i bistandsarbeid, kulturarbeid og integreringsarbeid, og ellers avhengig av fordypningen din i feltarbeidet.