Vitenskapsteori

Navn og tittel Telefonnummer E-post
Berg, Mari Kristine Skovsgaard
Stipendiat
55 53 69 29
Bringeland, Hans M.
Professor dr. philos.
55 54 07 17
Hana, Gert
Førsteamanuensis i matematikk
55 53 69 16
Hestnes, Torstein
Høgskolelektor
+4721969557
Kalisha, Wills
Førsteamanuensis
55 54 07 58
Omland, Solveig
Førsteamanuensis, Avdelingsleder på interkulturelle studier
+4738901526
Sæther, Jostein
Professor emeritus
55 54 07 00
Wales, Chris
Førsteamanuensis
+4738901509