Praksis i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Barnehagelæreryrket er et profesjonsyrke der praksis har en sentral plass i studiet og er integrert i alle kunnskapsområdene og i valgt fordypning siste studieår. Praksis er obligatorisk.

Gjennom praksis skal studentene få varierte erfaringer som gir innføring i profesjonsutøvelsen og danner et grunnlag for kritisk refleksjon. Det er stigende krav til studentenes selvstendighet, ansvar og progresjon i praksisopplæringen.  

All praksis skal være veiledet og vurdert. Praksis er en læringsarena på lik linje med andre deler av utdanningen. I praksis forventes det at studentene er aktive deltakere i barnehagens pedagogiske virksomhet, og utvikler faglig og didaktisk kompetanse.

Praksislærer skal støtte og utfordre studentene, og målet er at studenten i praksis skal utvikle seg og dannes på vei mot ferdig barnehagelærer.

Arbeidstiden i praksis er vanligvis 6,5 timer pr. dag, inklusiv pause og veiledning.

Politiattest og taushetserklæring skal leveres og registreres ved studiestart. Dersom obligatoriske attester ikke er registrert, får ikke studenten starte praksisopplæringen.

Praksisopplæringen har et omfang på 100 dager og skal gjennomføres i barnehage. 10 dager skal være tilknyttet fordypning siste år. Praksis i kunnskapsområdet 4 (KO) Natur, helse og rørsle samt KO 6, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, skal være i barnehagen studenten arbeider i til vanlig.

I praksis er assistentstudent i praksis på fulltid, fem dager i uken. Studenten må ha permisjon fra egen arbeidsplass i praksisperiodene KO1, 2, 3, 5 og i fordypning.

Praksisadministrasjon samarbeider med både kommunale og private barnehager i Bergen og omegn. Praksisplasser tildeles av praksisadministrasjonen, og informasjon om de ulike praksisperiodene og hvor studentene plasseres i praksis, legges ut på læringsplattformen i god tid før praksisperiodene starter.

I KO5, Samfunn, religion, livssyn og etikk, kan studentene søke om få praksis i utlandet. Praksisperioden er fire uker, og legges primært til følgende land: Etiopia, Kenya, Madagaskar, Uganda, Kirgisistan og Nepal.

Hensikten med praksis i utlandet er at studentene skal få oppleve og få erfaring med hvordan drive barnehage/pedagogiske tilbud for barn under skolealder i en annen kultur.

Organisering av praksis ved NLA Høgskolen

Det første året i utdanningen har du totalt 30 dagers praksis. 15 om høsten, innenfor kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring, og 15 om våren innen kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet.

Det andre året i utdanningen er det 25 dagers praksis, 15 om høsten og 10 om våren. Dette studieåret har du kunnskapsområdene Språk, tekst og matematikk og Natur, helse og rørsle.

Det tredje året har du 25 dager med praksis. 20 i forbindelse med kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk om høsten, og 15 i forbindelse med kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid om våren.

Det fjerde året velger studentene fordypning, og har 10 dagers praksis.

År

Kunnskapsområde

Semester

Praksis antall dager

Første år

BULL: Barns utvikling, lek og læring

KKK: Kunst, kultur og kreativitet

Høst

 

Vår

15

 

15

Andre år

STM: Språk, tekst og matematikk

NHR: Natur, helse og rørsle

Høst

 

Vår

 

15

 

10

 

Tredje år

SRLE: Samfunn, religion, livssyn og etikk

LSU: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Høst

 

Vår

20

 

15

Fjerde år

 

Fordypning

 

Høst

10

 

Aktuelle lenker:

 

Har du spørsmål om praksis kan du kontakte:

Bergen:

Profile Image
Lene Nottveit
Praksisansvarlig BLU

Profile Image
Ingvild Farestveit
Praksiskonsulent BLU

Oslo:

Profile Image
Natalia Alfarnes
Praksiskonsulent, lærerutdanning