Praksis

Praksis er en viktig del av mange av studiene ved NLA Høgskolen. Å få utøve det du lærer gir deg verdifull ny kunnskap, og erfaring i møte med arbeidslivet.

Student sammen med tre barnehagebarn i regntøyHar studiet ditt obligatorisk praksis, må du gjennomføre praksisen for å få godkjent studiet. Her har vi samlet viktig informasjon om praksis.

Tilhører du en arbeidsplass som ønsker et samarbeid med NLA Høgskolen som praksisplass for våre studenter? Klikk deg inn på det fagområdet som er aktuelt for deg for informasjon om det å ta imot studenter i praksis, og hvem du kan kontakte.