TRF - teologi, religion og filosofi

Praksis er en viktig del av utdanning og danning ved Teologi, Religion og Filosofi (TRF) på NLA Høgskolen.  

Denne praksisguiden inneholder alt du trenger å vite om praksis og hva som forventes av de ulike partene. Sitter du igjen med spørsmål etter å ha lest, er du velkommen til å kontakte oss. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.  

Om å være i praksis 

Å være i praksis gir deg som student et innblikk i veilederens arbeidshverdag, samtidig som den gir deg øving i diverse oppgaver, ansvarsområder, møter med mennesker i ulike aldrer og livssituasjoner. Det er også en unik mulighet til å lære av andre sine arbeidsmetoder og tilnærming til arbeid i kirke, menighet og organisasjon. Bruk praksistiden godt, vær nysgjerrig og lærevillig. Still mange spørsmål til veileder, for eksempel om hvorfor de gjør som de gjør, hvordan de organiserer arbeidshverdagen, om forholdet mellom arbeid og hvile, hvilken plass bibel og bønn har i (arbeids)hverdagen og så videre. Spør gjerne spørsmål som omhandler teologi og/eller praksis.  

Det kan være nyttig å ta tid til å reflektere over og være obs på hvordan du har det i ulike situasjoner og hva det forteller deg. Tenk gjerne over; på hvilke områder kjenner jeg mestring? Når kjeder jeg meg? Hva ønsker jeg å lære mer om, gjøre mer? Hva vil jeg ta med videre i eget studie- og arbeidsliv? Hvilke områder ønsker jeg å styrke i eget liv?  

Det er viktig å være respektfull og tålmodig i møte med praksisstedet sitt arbeid og hva du får være med på. Ikke forvent at du kan tre inn i alle typer oppgaver med en gang, la de bli kjent med deg og du med dem. Oppgaver som for eksempel forkynnelse, forbønn og ledelse krever gjensidig tillit.  

Praksisveileder har ansvar for å veilede studenten, i formelle og uformelle samtaler. Dersom du ikke opplever at det skjer i tilstrekkelig grad, eller at du savner noe i veiledningen, må du løfte det frem dette for veilederen. Dersom det ikke fører til forbedringer, må du si ifra til praksisleder på NLA.  

Lurer du på noe? Kontakt oss

Avdelingsleder teologi, religion og filosofi

Profile Image
Petter A. Ekerhovd-Ottersen
Studentprest Bergen