Dette lurer mange på

Her finner du ofte stilte spørsmål om praksis i TRF-fagene. Skulle det være noe vi ikke svarer på her, eller du ønsker av avklarende prat, ta kontakt så skal vi finne ut av det sammen.
 • menigheter tilknyttet Den norske kirke eller i forsamlinger/menigheter tilknyttet organisasjoner eller frikirkelig sammenheng.  
 • frivillige organisasjoner med kristen-idealistisk profil.  
 • institusjoner (diakonale virksomheter, mediehus, sykehus eller lignende) med kristen-idealistisk profil.  
 • Studenten blir tildelt praksisplass etter dialog med praksisleder ved NLA, og etter hva som er tilgjengelig av praksisplasser.  
 • Studenten kan komme med konkret ønske om praksissted.  
 • Oppgavene vil variere avhengig av hvilke(t) emne det er praksis i.  
 • Oppgaver skal utformes i dialog mellom student og praksisveileder. Oppgavene baseres på forventet læringsutbytte* i praksis, studentens erfaring og interesser samt praksisstedets muligheter og behov.  
 • *se mer om dette i mal for praksisavtale.  
 • Alle som skal i praksis, skal utarbeide en praksisavtale sammen med praksisveilederen. Dette gjøres på oppstartssamtalen. Det legges ut mal for praksisavtale i det aktuelle fagrommet på Canvas. Den forteller hva praksisavtalen skal inneholde.  
 • Gjelder emnene TEOL110, TEOL130, TEOL140, RELPED110, RELPED120, RELPED130. 
 • Uti praksisperioden, skal studenten skrive en underveisrefleksjon basert på erfaringer fra praksis så langt i perioden. Størrelsen på den avhenger av hvor mange emner man tar med praksis på det aktuelle tidspunktet. Mal legges ut i fagrommet på Canvas.  
 • Gjelder emnene TEOL110, TEOL130, TEOL140, RELPED110, RELPED120, RELPED130. 
 • Ved endt praksis, skal studenten skrive en kort sluttrapport som er basert på praksisoppgaver som er gjort etter underveisrefleksjon. Skal inneholde innstilling fra praksisveileder om praksisen er bestått/ ikke bestått. 
 • Er del av avsluttende vurdering i emnet og skal leveres i Inspera.  
 • De som tar emnene TEOL210, TEOL220 og TEOL360 skal ved endt praksis skrive praksisrapport.  
 • Skal inneholde refleksjon rundt egne bidrag i praksis og læringsutbytte, samt innstilling fra praksisveileder om praksis er bestått/ikke bestått. 
 • Praksisstedet må falle inn under et av punktene nevnt over, og godkjennes av praksisleder ved NLA.   
 • Praksisstedet må ha en godkjent veileder. 
 • Praksisveileder bør ha høyere utdanning (bachelorgrad, eller mer) og 2 års erfaring i stillingen/posisjonen. Unntak kan finne sted.  
 • Praksisveileder skal godkjennes av praksisleder ved NLA 
 • Dette varierer noe, men vi bestreber å ha all praksis innenfor Skyss sin Sone A. (Bergen og omegn.)  
 • Ved enkelte emner er det mulig å gjennomføre praksis så godt som i hele verden, etter avtale.  
 • NLA dekker ikke reisekostnader.  

Jeg jobber i menighet/organisasjon/ institusjon, kan jeg ha det som praksisen min?

Ja, i de fleste tilfeller godkjenner vi dette, på følgende premisser:  

 • Du har en godkjent veileder som følger deg opp i perioden. 
 • Arbeidsoppgavene er relevant for praksis eller kan justeres så de blir det. 
 • I noen tilfeller blir løsningen å ha deler av praksisen et annet sted. Det er avhengig av oppgaver og arbeidssted/praksissted, og må avklares sammen med praksisleder ved NLA.  
 • All tid knyttet til oppmøte i praksis, samtaler med veileder og noe konkret forberedelsestid. 

Ta kontakt med praksisleder ved NLA for spørsmål eller tydeliggjøring i forbindelse med praksis.

Profile Image
Petter A. Ekerhovd-Ottersen
Studentprest Bergen