Praksisfeltet

Å være praksisbarnehage ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen og praksisbarnehagene er likeverdige samarbeidspartnere og har et felles ansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis og for progresjon i praksisopplæringen.

Barnehagelærerutdanningen er organisert i kunnskapsområder. Praksis har en sentral plass i barnehagelærerstudiet, er integrert i kunnskapsområdene og er obligatorisk.

Praksisopplæringen har et omfang på 105 dager for BLU & 100 dager for aBLU og skal gjennomføres i barnehage. 10 dager skal være tilknyttet fordypning siste år.

Organisering av praksis ved NLA Høgskolen

Det første året i utdanningen har studentene totalt 30/35 dagers praksis. 15 om høsten, innenfor kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring, og 15/20 om våren innen kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet.

Det andre året i utdanningen er det 45 dagers praksis, 25 om høsten og 20 om våren. Dette studieåret dekkes kunnskapsområdene Språk, tekst og matematikk + Natur, helse og rørsle (sammenhengende) og Samfunn, religion, livssyn og etikk.

Det tredje året har studentene 25 dager med praksis. 15 i forbindelse med kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid om høsten. Vårsemesteren velger de fordypning, og har 10 dager med praksis.

År

Kunnskapsområde

Semester

Praksis antall dager

Første år

BULL: Barns utvikling, lek og læring

KKK: Kunst, kultur og kreativitet

Høst

 

Vår

15

 

15

Andre år

STM: Språk, tekst og matematikk + NHR: Natur, helse og rørsle

SRLE: Samfunn, religion, livssyn og etikk

Høst

Vår

15+10

20

Tredje år

LSU: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Fordypning

Høst

Vår

15

10

Å være praksisbarnehage forutsetter at faglærer ved høgskolen, praksislærer i barnehagen, barnehageleder/styrer og studenter deltar i utvikling, gjennomføring, veiledning og vurdering av studentene i praksis.

NLA Høgskolen og praksisbarnehage ved barnehagens eier, inngår en samarbeidsavtale for inntil 4 år. En midlertidig samarbeidsavtale kan inngås for 1 år om gangen.

NLA Høgskolen samarbeider med private og kommunale barnehager i Bergen kommune og omegn. Søknad om å bli praksisbarnehage sendes til Praksisadministrasjonen ved NLA Høgskolen, Olav Bjordalsvei 41, 5111 Breistein     

Søknadsskjema for å bli praksisbarnehage finner du her.

I Samarbeidsavtalen om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom barnehageeier og den enkelte barnehage, beskrives de formelle rammene for praksisopplæringen og hvilke retningslinjer som gjelder.

Praksisplasser tildeles av praksisadministrasjonen utfra ønsker praksislærerne har sendt inn på eget skjema. Informasjon om de ulike praksisperiodene og hvor studentene plasseres i praksis, legges ut på læringsplattformen canvas og sendes på mail til praksislærer med kopi til styrer i god tid før praksisperiodene starter.

Vurdering av studenters sikkethet
Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet.

Videreutdanning i pedagogisk veiledning
Vi tilbyr barnhagelærere ved våre praksisbarnehager gratis videreutdanning i veiledning, 15 stp. Pedagogisk veiledning 1 er delt inn i to ulike moduler:

Aktuelle linker:

Har du spørsmål om praksis kan du kontakte:

Profile Image
Lene Nottveit
Praksisansvarlig BLU

Profile Image
Ingvild Farestveit
Praksiskonsulent BLU