Master in Theology and Ministry (MATAM)

  • Avklar med emneansvarlig om du skal ha praksis 
  • Praksisavtale: Se Canvas for mal og innleveringsdato.  
  • Praksisrapport: Se Canvas for mal og innleveringsfrist. 

TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice – with internship  

50 hours of supervised internship reported and reflected in a practice memo. Submitted a certificate of good conduct. 

TAM323B Kirkelig undervisning – med veiledet praksis 

50 timer praksis på praksisplass med godkjent veileder. Ved oppstart av praksis må politiattest være i orden og levert til NLA. Man kan ikke begynne praksis før denne er godkjent og levert.