Praktisk Teologi og Ledelse (PTL)

Her finner du hva du må ha i orden, i forbindelse med din praksis, som PTL student og når det skal være i orden. Det er som alltid viktig å se denne informasjonen sammen med emneplan og informasjon gitt i Canvas og fra emne ansvarlig i de emner du skal ta.
 • Til førsteårsstudenter på PTL: Praksis på PTL er langsgående praksis, med minimum 105 timer praksis per semester. 
 • Ved oppstart av praksis må politiattest være i orden og levert til NLA. Man kan ikke begynne praksis før denne er godkjent og levert. 
 • Levere praksisavtale i Canvas.  
 • Frist for å levere praksisavtalen er september for høstsemesteret, og 31. januar for vårsemesteret.  
 • Levere inn underveisrefleksjon knyttet til erfaringer i praksis. 
 • Frist for å levere underveisrefleksjon er november for høstsemesteret,  
  og 1. april for vårsemesteret.  
 • Levere en kort sluttrapport fra praksis (ca. 250 ord), som bygger på underveisrefleksjon. Leveres i Inspera, da den er tellende foravsluttende vurdering i emnene.  
 • Kort sluttrapporten vurderes til bestått/ikke-bestått av praksisleder, etter innstilling fra praksisveileder.  
 • Alle arbeidskrav tilknyttet praksis må være levert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det eneste unntaket er sluttrapporten fra praksis, som er del av eksamen og som nevnt skal denne leveres i Inspera. Sluttrapporten skal leveres når praksis perioden er gjennomført. 
 • For alle arbeidskrav som er tilknyttet praksis, skal studenten hente ut maler fra fagrommet på Canvas. Det er også stedet for innlevering. 
 • Alle arbeidskrav må leveres innen tidsfristene som er oppgitt i Canvas. 
 • Se emneplan på NLA sine nettsider for utfyllende informasjon, blant annet om arbeidskrav. 

Praksis første semester på PTL (høst)  

Følgende emner inngår i første semester på PTL: 

 • TEOL110 Bibelen- tekst, tolkning og formidling (10 stp.)  
 • TEOL130 Innføring i praktisk teologi (10stp.)  
 • RELPED110 Relasjonsledelse (10 stp.) 

Alle tre emner inngår i den langsgående praksisen, som betyr at studenten skal ha minst 105 timer praksis på høstsemesteret. Når man tar alle tre emner, skal det leveres én samlet praksisavtale felles for disse. Dette gjelder også underveisrefleksjon og kort sluttrapport.  

Praksisavtalen skal blant annet inneholde forventet læringsutbytte for praksisen, innhold kan hentes direkte fra de aktuelle emneplanene. De ligger tilgjengelig på NLA sine nettsider. Forventet læringsutbytte kan være egne formuleringer, inspirert av emneplanene.  

Praksis andre semester på PTL (vår) 

Følgende emner inngår i andre semester på PTL:  

 • RELPED120 Ledelsesfilosofi (10 stp.) 
 • RELPED130 Danning og trosopplæring- barn og unge (10 stp.)  
 • TEOL140 Teologi for en misjonal kirke (10 stp.).  

Alle tre emner inngår i den langsgående praksisen, som betyr at studenten skal ha minst 105 timer praksis på vårsemesteret. Det vil si at når man tar alle tre emner, skal det leveres én samlet praksisavtale. Dette gjelder også underveisrefleksjon og kort sluttrapport. 

Studenten har tilgang til maler for arbeidskravene på Canvas. Det skal utarbeides ny praksisavtale for vårsemestret, for å sette seg nye læringsmål jf. vårsemesterets emner. 

Praksisavtalen skal inneholde forventet læringsutbytte for praksisen, og innhold kan hentes direkte fra de aktuelle emneplanene. De ligger tilgjengelig på NLA sine nettsider. Forventet læringsutbytte kan være egne formuleringer, inspirert av emneplanene.   

Praksis tredje år på bachelor i PTL  

TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis (10 stp.) 

Inngår i bachelorløpet på PTL. 

Se TEOL210 for mer informasjon.  

TEOL220 Sjelesorg med praksis (10 stp.) 

Inngår i bachelorløpet på PTL.  

Se TEOL220 for mer informasjon.