Hva forventes av meg?

Fleksibiliteten i et nettstudium gjør at du som student må være strukturert. For best utbytte av studiene er det viktig at du setter av tid til studiene hver uke gjennom semesteret.

Det forventes at du legger ned den arbeidsinnsatsen som trengs til de ulike temaene og oppgavene. Som nettstudent er det ekstra viktig at du følger med på aktuelle tidsfrister og at du er oppdatert på hvilke krav som gjelder ditt emne.

Tidsbruk

Å være nettstudent er like tidkrevende som å være campusstudent, den største forskjellen er at du bestemmer selv når du skal studere. Du slipper også å bruke tid på reisevei. 

Arbeidsmengden er 400 arbeidstimer på et 15 studiepoengskurs, per semester. 30 studiepoeng skal tilsvare omtrent 800 arbeidstimer, som betyr at det kreves en del arbeid og innsats. Arbeidsmengden inkluderer tiden det tar å lese faglitteraturen, gjøre øvingsoppgaver, eksamensforberedelser og så videre.

Studiepoeng er en måleenhet for omfang og arbeidstid på studier ved universiteter og høyskoler og er lovbestemte gjennom forskrifter. Disse er like enten man er/skal bli lærer, advokat, ingeniør, historiker eller andre studier man måtte ønske. 

Kommunikasjon

All kommunikasjon i studiet foregår i læringsplattformen Canvas. Det forventes at du sjekker læringsplattformen minimum et par ganger i uken. Her kommer viktig informasjon og oppdateringer. Det er også her du gjør og får tilbakemelding på oppgaver.  

Det beste læringsmiljøet på nett er når alle bidrar til fellesskapet. Du oppfordres til å være en aktiv og engasjert student som bidrar i diskusjoner og gruppeoppgaver, og at du stiller de faglige spørsmålene du har i diskusjonsforumet.

Vi oppfordrer til å samhandle med medstudentene dine gjennom samarbeid og diskusjoner. Dette kan styrke læringen din. Vår erfaring er også at du kan knytte viktige kontakter for videre i karrieren.

Teknisk utstyr

Som nettstudent trenger du PC/Mac, webkamera og tilgang til en stabil internettlinje gjennom hele semesteret. Som student hos oss får du tilgang til Office 365 uten ekstra kostnad.