Pensum

I tillegg til læringsstoffet og aktivitetene du finner på læringsplattformen Canvas, har de ulike emnene en tilhørende litteraturliste. Denne finner du lenke til på de ulike emnesidene på nla.no og i læringsplattformen når du har blitt student. 

Litteraturlisten består gjerne av fagbøker og forskningsartikler.
Merk at noe av litteraturen til emnet kun finnes i fysisk format, og må derfor lånes på biblioteket eller kjøpes av deg. Dette er merket i litteraturlisten.