Hvordan foregår undervisningen?

Vi jobber for at nettstudiene våre skal være fleksible og varierte, slik at du skal få best mulig forutsetninger til å studere når du har mulighet. Derfor får du tilgang til det meste av studiematerialet allerede ved studiestart, og du kan studere i ditt eget tempo.

Som nettstudent ved NLA Høgskolen får du tilgang til ditt digitale klasserom i læringsplattformen Canvas. Her vil du finne et eget pedagogisk opplegg spesielt tilpasset for å studere på nett. Du vil finne videoer, tekster, interaktive oppgaver, quizer og lignende, tilpasset fagstoffet du skal lære deg.

Webinar

De fleste av våre nettstudier har også webinarer. Dette er frivillige digitale møtepunkt hvor man kan treffe en faglærer og medstudenter «live». Innholdet i webinarene varierer fra emne til emne. 

Arbeidskrav

For å sikre at du får god fremgang i læringen er det noen obligatoriske arbeidskrav i løpet av semesteret. Dette kan være oppgaver du skal skrive, gruppeoppgaver, quizer eller lignende du må gjøre for å kunne gå opp til eksamen.

Faglig veiledning

I alle våre nettstudier er det dyktige fagpersoner tilgjengelig for deg. Om du står fast i læringsprosessen er det dermed mulig å få den hjelpen du trenger for å komme videre. 

I større arbeidskrav vil du få tildelt en veileder som kan gi tilbakemelding på arbeidet ditt til gitte frister. I diskusjonsforumet kan du stille spørsmålene du har til fagstoffet, og diskutere med medstudenter og faglærere.