Universidad de Alicante

Universitet i Alicante (UA) ligger på den spanske østkyst og er et moderne universitet i flotte omgivelser. Gjennom Erasmus+-avtalen er det gratis å reise på utveksling hit. Avtalen er åpen for lærerstudenter og økonomistudenter ved NLA.

Om studiestedet

University of Alicante (UA) ligger på den spanske østkyst og er et moderne universitet i flotte omgivelser. Universitetet har ca. 27.500 studenter, hvorav ca. 2.600 er internasjonale studenter. Et semester ved UA gir deg mulighet til å studere i et land med mye historie, kultur, behagelig klima og god mat. Visste du at tapas kommer fra Alicante?

Studieåret

Høstsemesteret varer fra begynnelsen av september til slutten av januar, og vårsemesteret fra slutten av januar til midten av juni.

Studiepoeng og emner

UA tilbyr emner på engelsk som kan passe for lærerstudenter som skal ta Kroppsøving 1 eller 2, samt lærerstudenter som skal ta skolerelevante emner på utveksling. UA tilbyr også emner innen økonomifag på engelsk. I tillegg tilbyr de mange forskjellige emner på spansk.

Legg merke til at emnene som undervises på engelsk kan bli fulltegnet, og UA kan ikke garantere plasser på de engelskspråklige emnene, se også Opptakskrav / språktest.

Det er mulig å ta et spanskkurs som gir 6 studiepoeng. Kurset er gratis, men det er et materialgebyr på 50 EUR. Ler mer om spanskkurset her.

Studiepoengsystemet tilsvarer det norske systemet, og for å få godkjent et fullt semester ved NLA må du ta 30 ECTS poeng.

Mer informasjon om emnevalg og emnetilbud finner du på nettsidene til AU.

Opptakskrav / språktest

Du må være lærer- eller økonomistudent for å kunne dra på utveksling til UA. Det kan være begrenset antall plasser.

UA krever ingen språktest. Det er likevel anbefalt at du i tillegg til engelsk kan noe spansk (nivå B1). Selv om UA tilbyr en god del emner på engelsk, er det mulig at enkelte emner som undervises på engelsk kan bli fulltegnet, og pga etterspørsel kan UA dessverre ikke garantere plasser på engelsksprålige emner.

Du vil kunne få et språkstipend fra Lånekassen om du skal studere på spansk og du tar et spanskkurs på minimum fire uker før utvekslingsoppholdet. Du vil også få et tilbud om en språktest og et webbasert språkkurs gjennom Erasmus+-programmet.

Skolepenger og økonomi

NLA har en Erasmus+-avtale med University of Alicante. Det betyr at du ikke behøver å betale skolepenger. Du vil motta et Erasmus+-stipend på 470 EUR per måned i tillegg til et reisestipend. Erasmus+ gir også et tilleggstipend på 250 EUR per måned til studenter med færre muligheter. Les mer om dette her.

Erasmus+-stipendet kommer i tillegg til støtten du får fra Lånekassen. Les mer om økonomisk støtte her.

Bolig

UA tilbyr mulighet for studentbolig. Prisene varierer avhengig av type bolig, men du må regne med  ca. mellom 300 – 450 EUR per måned. Se nettsidene til UA Accommodation Service for mer informasjon og oppdaterte priser.

Mer informasjon

Mer praktisk informasjon for utvekslingsstudenter ved UA finnes her.