Erasmus+ programmet

Bli en Erasmusstudent! Det er gratis å dra på utveksling gjennom NLA sine Erasmus+ avtaler, og du får et stipend i tillegg. Det er også mulig å støtte til utenlandspraksis i hele verden gjennom Erasmus+-programmet.

Erasmus+ er EU sitt utdanningsprogram som gir økonomisk støtte til studier og praksis i utlandet. Målet med Erasmus+ er at man skal få muligheten til å bo i et annet land, lære språk, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring gjennom utveksling. NLA har Erasmus+-avtaler med en rekke europeiske land (se oversikt lenger nede på denne siden).

NLA Høgskolen har blitt tildelt Erasmus+ Charter of Higher Education 2021-2027.
Erasmus Student Charter fremhever rettighetene og pliktene til studentene som deltar i Erasmus+. NLA sin Erasmus policy statement kan du finne her.

Erasmus+ stipend for studieopphold
Om du drar på utveksling gjennom Erasmus+-programmet, betaler du ingen studieavgifter. Du får også et ekstra stipend. Stipendsatsen er avhengig av hvor du reiser:

Finland, Sverige og Danmark: 460 EUR i måneden
Andre land: 410 EUR i måneden

Erasmus+-stipendet kommer i tillegg til basisstøtten fra Lånekassen og forutsetter at NLA har en gyldig Erasmus+-avtale med vertsinstitusjonen. 

Erasmus+ stipend for praksisopphold
Gjennom Erasmus+-programmet er det mulig å få økonomisk støtte til utenlandspraksis i alle land, ikke bare i Europa.

Les mer om praksisopphold gjennom Erasmus+ her.

Ekstra støtte til enkelte grupper

Følgende studentgrupper kan få ekstra støtte på 250 EUR / mnd for Erasmus+ studieopphold:

  • Studenter med barn
  • Studenter med funksjonsnedsettelser / kroniske sykdommer
  • Studenter med flyktningstatus

Språkkurs
Om du drar på utveksling gjennom Erasmus+-programmet, får du også et tilbud om et gratis, nettbasert språkkurs gjennom OLS.

Erasmus+ avtaler
NLA har Erasmus+-avtaler med universiteter og høgskoler i mange europeiske land:

Danmark

Finland

Frankrike

Kypros

Nederland

Polen

Spania

Sverige

Tsjekkia

Tyskland

Ungarn

  • Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest

Østerrike