Erasmus+ programmet

Bli en Erasmusstudent! Det er gratis å dra på utveksling gjennom NLA sine Erasmus+ avtaler, og du får et stipend i tillegg. Det er også mulig å støtte til utenlandspraksis i hele verden gjennom Erasmus+-programmet.

Erasmus+ er EU sitt utdanningsprogram som gir økonomisk støtte til studier og praksis i utlandet. Målet med Erasmus+ er at man skal få muligheten til å bo i et annet land, lære språk, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring gjennom utveksling. NLA har Erasmus+-avtaler med en rekke europeiske land.

NLA Høgskolen har blitt tildelt Erasmus+ Charter of Higher Education 2021-2027.
Erasmus Student Charter fremhever rettighetene og pliktene til studentene som deltar i Erasmus+. NLA sin Erasmus policy statement kan du finne her.

Om du drar på utveksling gjennom Erasmus+-programmet, betaler du ingen studieavgifter. Du får også et ekstra stipend. Stipendsatsen er avhengig av hvor du reiser:

Finland, Sverige og Danmark: 530 EUR per mnd.
Andre land: 470 EUR per mnd.

Fra høsten 2024 blir det innført et Erasmus-reisestipend i tillegg. Størrelsen på reisestipendet er avhengig av avstanden mellom ditt studiested i Norge og lærestedet i utlandet. Om du velger å reise miljøvennlig, vil du også kunne motta et ekstra reisestipend for grønne reiser. 

Erasmus+-stipendet kommer i tillegg til basisstøtten fra Lånekassen og forutsetter at NLA har en gyldig Erasmus+-avtale med vertsinstitusjonen. 

Gjennom Erasmus+-programmet er det mulig å få økonomisk støtte til utenlandspraksis i alle land, ikke bare i Europa.

Les mer om praksisopphold gjennom Erasmus+ her.

Om du drar på utveksling gjennom Erasmus+-programmet, får du også et tilbud om et gratis nettbasert språkkurs (Online Language Support).

Følgende studentgrupper kan få ekstra støtte på 250 EUR / mnd for Erasmus+ studieopphold:

  • Studenter med barn eller andre omsorgsansvar
  • Studenter med varig nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer som påvirker studiehverdagen
  • Studenter med flyktningstatus
  • Førstegenerasjonsstudenter
  • Studenter som tilhører urbefolkning eller nasjonale minoriteter

Studenter skal signere en erklæring (declaration on honour) for å stadfeste at de tilhører kategorien.

Ta kontakt med internasjonalt kontor for spørsmål om ekstra støtte for studenter med færre muligheter: international@nla.no