Erasmus+ programmet

Bli en Erasmusstudent! Det er gratis å dra på utveksling gjennom NLA sine Erasmus+ avtaler, og du får et stipend i tillegg. Det er også mulig å støtte til utenlandspraksis i hele verden gjennom Erasmus+-programmet.

Erasmus+ er EU sitt utdanningsprogram som har sendt millioner av studenter på utveksling gjennom hele Europa i mer enn 30 år. Målet med Erasmus+ er at man skal få muligheten til å bo i et annet land, lære språk, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring gjennom utveksling. NLA har Erasmus+-avtaler med en rekke europeiske land (se oversikt lenger nede på denne siden).

NLA Høgskolen har blitt tildelt Erasmus+ Charter of Higher Education 2021-2027.
Erasmus Student Charter fremhever rettighetene og pliktene til studentene som deltar i Erasmus+.
NLA sin Erasmus policy statement kan du finne her.

Erasmus+ stipend for studieopphold
Om du drar på utveksling gjennom det europeiske Erasmus+-programmet, betaler du ingen studieavgifter. Du får også et ekstra stipend. Stipendsatsen er avhengig av hvor du reiser:

Finland, Sverige og Danmark: 460 EUR i måneden
Andre land: 410 EUR i måneden

Erasmus+-stipendet kommer i tillegg til basisstøtten fra Lånekassen og forutsetter at NLA har en gyldig Erasmus+-avtale med vertsinstitusjonen. 

Erasmus+ praksisstipend
Erasmus+-programmet gir støtte til utenlandspraksis i EU-land, Island, Liechtenstein, Serbia, Nord-Makedonia eller Tyrkia. Satsene på Erasmus+-praksisstipend er avhengige av hvor du reiser:

Finland, Sverige og Danmark: 610 EUR i måneden
Andre land: 560 EUR i måneden

Les mer om praksisopphold gjennom Erasmus+ her.

Studenter med barn
Om du reiser på et Erasmus+-studieopphold med mindreårige barn, kan du få et tilleggsstipend. Ta kontakt med Avd. for internasjonalisering om dette er aktuelt for deg. Stipendet er det samme uavhengig av antall barn.

Språkkurs
Om du drar på utveksling gjennom Erasmus+-programmet, får du også et tilbud om et gratis, nettbasert språkkurs gjennom OLS.

Erasmus+ avtaler
NLA har Erasmus+-avtaler med universiteter og høgskoler i mange europeiske land:

Danmark

Finland

Frankrike

Litauen

Nederland

Polen

Spania

Sverige

Tsjekkia

Tyskland

Østerrike