University of Cyprus

University of Cyprus er et universitet som ligger i Kypros sin hovedstad Nicosia. Gjennom Erasmus-avtalen kan NLA-studentene studere gratis ved University of Cyprus.

Om studiestedet

University of Cyprus ligger I Nicosia, og det er ca 7000 studenter ved universitetet. Det er mange internasjonale studenter, da Kypros er en populær destinasjon for å reise på Erasmus+ utveksling.

Studieåret

Høstsemesteret varer fra begynnelsen av september til slutten av desember. Vårsemesteret varer fra begynnelsen av januar til slutten av mai.

Studiepoeng og emner

University of Cyprus tilbyr emner på engelsk. Studenter som studerer pedagogikk, interkulturell forståelse og journalistikk ved NLA, kan velge emner fra Department of Social and Political Science og Department of Education. Denne utvekslingsavtalen kan også passe for grunnskolelærerstudenter som tar et skolerelevant semester. Emnekatalogen og annen relevant informasjon finnes her. En del av emnene er på gresk, men skal tilpasses Erasmus + studenter som vil ta emnene på engelsk. 

Studiepoengsystemet tilsvarer det norske systemet, og for å få godkjent et fullt semester ved NLA må du ta 30 ECTS.

Opptakskrav/ språktest

University of Cyprus krever en bekreftelse på engelskkunnskap, men de krever normalt ikke noen språktest. Ta kontakt med Avd. for internasjonalisering ved NLA for mer informasjon.

Skolepenger og økonomi

NLA har en Erasmus+-avtale med University of Cyprus. Det betyr at du ikke behøver å betale skolepenger. Du vil også få et Erasmus+-stipend på 470 EUR per måned, i tillegg til et reisestipend. Erasmus+ gir også et tilleggstipend på 250 EUR per måned til studenter med færre muligheter. Les mer om dette her.

Erasmus+-stipendet kommer i tillegg til støtten du får fra Lånekassen. Les mer om økonomisk støtte her.

Bolig

Det er mulig å søke om studentbolig gjennom universitetet, men det kan være vanskelig å få plass. Du kan finne mer informasjon om bolig her. Det finnes også en facebook gruppe du kan få tilgang til, der internasjonale studenter går sammen om å bo i private student kollektiv. ESN Cyprus kan være behjelpelige med å finne studentbolig.