Dissentere, mangfold og nyskaping

Truls Liland

(Publisert i Dagens Perspektiv, 6. april 2022)

Mangfold kan være en viktig driver for å utvikle nyskapende løsninger. Grupper med vidt forskjellige mennesker, som klarer å utnytte disse ulikhetene til noe positivt, har gode forutsetninger for å se problemstillinger med nye øyne. De kan derfor komme opp med nye ideer som fører til nyskaping.

Forskningsmessig er det gjort interessante funn om betydningen av dissentere i grupper. Som nevnt i innlegget Dissenterkoden: Gi rom for annerledestenkende viser flere studier at kvaliteten på beslutninger faktisk øker når motstridende synspunkter blir fremmet i prosessen frem til avgjørelsen tas. Det gjelder også når synspunktene til slutt viser seg å ikke stemme.

Les hele innlegget: https://www.dagensperspektiv.no/2022/dissentere-mangfold-og-nyskaping