Hva kan vi lære av en av Norges største seriegründere?

Magne Supphellen og Truls Liland

Innlegg i Aftenposten 14,.4.2021

Hans Nielsen Hauge (1771–1824) var ikke bare lekpredikant, men bygde et gründernettverk som sto for etableringen av en lang rekke virksomheter. Totalt var Hauge involvert i nærmere 150 nyetableringer i løpet av en relativt kort periode tidlig på 1800-tallet. I tillegg kommer alle de nye bedriftene han inspirerte andre til å etablere.

Analyser gjort av historikerne Fritz Hodne og Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole indikerer at Hauge og haugianerne skapte et sted mellom 7000 og 8000 arbeidsplasser i Norge i perioden fra 1801 til 1828. Totalbefolkningen var da på bare ca. 900.000 mennesker. Disse virksomhetene var over gjennomsnittet lønnsomme sammenlignet med datidens konkurrenter.

Hauge er utvilsomt en av norgeshistoriens største seriegründere. Er det noe å hente for dagens næringsliv i arven etter ham? Vi konsentrerer oss om tre aspekter som er særlig interessante i lys av moderne forskning på ledelse og bedriftsetablering:

• Kallsorienteringen blant de haugianske entreprenørene

• De haugianske nettverkene

• Den sterke tilliten mellom aktørene i nettverkene

Les hele innlegget her.