Norges ukjente samfunnsreformator

Ville det ikke vært underlig om en av de personene som har hatt størst innvirkning på det norske samfunnet, ikke ble anerkjent for dette?

Kronikk i VG,1.8.2021. Av Truls Liland

Han er blitt kalt en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie av forfatteren Karsten Alnæs. Ifølge Arne Garborg har han skapt det norske nittende århundre, Grundtvig sa at med ham våknet folkeånden i Norge og professor Francis Seiersted påpeker at den bevegelsen han startet var «med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge».

Alexander Kielland omtaler ham slik: «Vi har ikke hatt noen større enn Hauge, det er på tide det går opp for oss».

Det er 250 år siden Hans Nielsen Hauge (1771-1824) ble født. Sett i et historisk lys har han hatt enorm betydning for demokratiutvikling, folkeopplysning, lese- og skriveopplæring, samt sosialt, politisk, religiøst og næringsmessig entreprenørskap i Norge.

Les hele innlegget her.