Ønsker vi at testing skal bli arbeidsmåte i skolen?

Anne Karin Rudjord Unneland
 
Mest avgjørende er det å gi alle elever visshet om at de er fullverdig del av et mangfoldig felleskap.