International Journal of Christianity & Education

Gunnhild Hagesæther og Signe Sandsmark

Artikkelen bygger på svar fra vel 23 00 foreldre med barn i grunnskoler og videregående skoler som er godkjent som kristne friskoler. Mer enn halvparten hadde som en av sine begrunnelser for skolevalget at eleven ønsket å gå på denne skolen (57 prosent), at den var kjent som en faglig god skole (57 prosent) eller at den var kristen (55 prosent). Det var flest foreldre med små barn som nevnte det at skolen var kristen, og flest med barn i videregående skole som nevnte barnets eget valg som begrunnelse. Mer enn fire av fem av de foreldrene som var mest aktive i livssynssammenheng, hadde det at skolen var kristen som en av sine begrunnelser.   


Professor emeritus Gunhild Hagesæther.

Gunhild Hagesæther and Signe Sandsmark (2020) Why do Norwegian parents choose free Christian schools for their children? I International Journal of Christianity  Education. Fagfellevurdert, nivå 1. Publisert på nett 20.09.20.