Nasjonalbiblioteket

Hos Nasjonalbiblioteket kan du få tilgang til elektroniske bøker, tidsskrift og aviser

Hos NB ligger bøker utgitt til og med år 2000 fritt tilgjengelig, men det er også mulig å søke om tilgang til resten av Nasjonalbibliotekets nettbibliotek som totalt består av:

  • Om lag 550.000 bøker.
  • Om lag 2,3 millioner norske avisutgaver
  • Om lag 64.000 tidsskrifthefter

Hvordan søke om tilgang hos NB

Når du er på campus:
1. Gå til søknadsskjema

2. Logg inn med Feide

3. Skriv inn NLA Høgskolen, Biblioteket (ditt studiested) under søk etter bibliotek og Send inn.

4. Gi beskjed til oss på biblioteket, så kan vi åpne tilgnangen for deg. Vi får ikke beskjed om at du har søkt automatisk, så det er viktig at du gir beskjed selv.


Er du ikke på campus, velger du Nasjonalbiblioteket, Seksjon Publikumstjenesten, Veiledningen  i punkt 3 og sender inn søknaden til dem. Du får beskjed om godkjent søknad på e-post. Kontakt veiledningen@nb.no hvis du ikke har fått tilgang innen 30 minutter. Nasjonalbiblioteket kan bare godkjenne søknader i sin åpningstid:

Mandag-fredag kl. 09.00-21.00
Lørdag kl. 10.00-18.00

Tilgangen gjelder for 8 timer av gangen.