Forskerne

Prosjektet gjennomføres av forskere fra NLA Mediehøgskolen og OsloMet.

Forskerne har erfaring fra de overlappende feltene medie- og teknologiforskning, barne- og mediebruk; dataspillforskning, kjønnsforskning, identitets- og migrasjonsforskning. Forskerne, to menn og tre kvinner, representerer både norsk bakgrunn og innvandrerbakgrunn.

carollCarol Azungi Dralega (48) (Prosjektkoordinator) er opprinnelig fra Uganda og har en doktorgrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Hun er førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (siden 1. aug 2018) og underviser i global journalistikk. Hun er leder for forskning i avdelingen for Journalistikk, Medier og Kommunikasjon. Dralega har tidligere jobbet som seniorforsker ved Vestlandsforsking (Sogndal). Hennes forsknings- og undervisningsinteresser befinner seg innen to kryssende felt: ICT for empowerment discourse og medier, ungdom, kjønn og sosial rettferdighet med vekt på deltagende og inkluderende (bottom-up) tilnærminger som viktige strategier for å utforske sosiale og kulturelle skillelinjer. Dralega har gjennomført (og ledet) 6 RAM prosjekter i de siste 10 årene. Et av prosjektene fikk forskerpris i årets Fjordkonferanse for en artikkel i Fjordantologien 2018 i Ålesund.

mdahleMargunn Serigstad Dahle (60) er førstelektor ved NLA Høgskolen Gimlekollen, der hun i 17 år var leder for studiet Kommunikasjon og livssyn. Hun er utdannet cand. philol. med hovedfag i religionspedagogikk. Hun leder den tverrfaglige forskergruppa Barn, medier og livssyn (opprettet 2014) på NLA. Forskergruppa ga i 2018 ut antologien Barns mediehverdag (red. Bjørg M. Nyjordet, Cappelen Damm Akademisk), der Dahle sammen med kollega Ingvild Thu Kro har artikkelen «Disney som danningsagent – med Frost og Jake og sjørøverne i Drømmeland» som case. Dahle leder nå oppdragsforskning for Barnevakten: Skjermet barndom. I 2020 ble første rapport lansert, basert på landsdekkende undersøkelser blant foreldre og lærere i grunnskolen om barns skjermbruk. I februar 2021 vil neste rapport lanseres, basert på lignende undersøkelse blant foreldre til 4-6-åringer i barnehagen. Dahle har skrevet en rekke forskningsartikler, vært redaktør for flere fagbøker og er aktiv foredragsholder nasjonalt og internasjonalt. Hun er også team- og produksjonsleder i Damaris Norge, som er NLA Høgskolens randsonevirksomhet.

henry Mainsah.jpg Henry Mainsah (46) er Forsker II ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, og har lang erfaring i forskningsområder som digitalisering, ungdomskultur, digital kompetanse, design, og brukermedvirkningsmetoder. Han er erfaren i bruk av kvalitative metodeverktøy, og deltagende designteknikker. Han har jobbet med prosjekter om digital deltagelse blant unge med nedsatt funksjonsevne og eldre, og om digital kompetanse blant unge dataspillerere (det siste innvilget av RAM).

harepstadHåkon Repstad (36) er høgskolelektor i journalistikk ved NLA Høgskolen. Han har bakgrunn fra journalistikk og samfunnskommunikasjon med yrkeserfaring fra journalistikken. Han underviser i journalistfag, i teoretiske og praktiske emner. Repstad har forsket på TV-nyheter og nyhetsvaner blant unge, i tillegg til temaer relatert til dataspillvaner- og regulering. Han er nå en del av forskergruppen, «Barn, medier og livssyn» ved NLA-Høgskolen.
(Repstad deltok i første fase av prosjektet).