Innsamling av personopplysninger med lyd- og bildeopptak

Lyd- og filmopptak der stemme eller bilde kan identifisere en person, må behandles forsvarlig.