Innsamling av personopplysninger med lyd- og bildeopptak

Lyd- og filmopptak der stemme eller bilde kan identifisere en person, må behandles forsvarlig.

  • Lydopptakere kan lånes ut til studenter og ansatte. Få informasjon om utlån av lydopptaker her.
    Lydfiler kan redigeres av ansatte og lagres på passordbeskyttet område på OneDrive. Det er ikke lov å laste ned en lydfil med persondata på privat PC. Studenter kan transkribere data ved å lytte til lydfil via lydopptaker.  Opptaket som er lagret på lydopptakeren skal deretter slettes. Vitenskapelige ansatte kan i tillegg benytte seg av lagring i Teams ved å bruke lukket Teams gruppe.  Til kryptering av lydfiler anbefaler NLA gratisprogrammet 7-Zip, som lastes ned direkte fra produsentens hjemmeside.  
  • Lydopptak med smarttelefon er kun tillatt dersom diktafon-app i Nettskjema benyttes. Få mer informasjon om Nettskjema diktafon-app her.
  • Enheter med nettforbindelse (mobiltelefon, nettbrett) kan ikke benyttes til opptak av bilder eller film.
  • Skal du transkribere data fra en lydfil (overføre innholdet fra lyd- til skriftformat), så kan dette gjøres automatisk. 

    Få informasjon om automatisk transkribering her.