Utlån av lydopptaker

På studiested Oslo, Kristiansand og Bergen (Sandviken og Breistein) administrerer NLA Høgskolen utlån av lydopptaker for studenter og ansatte. Tilbudet er et supplement, siden Diktafon-app i Nettskjema (uio.no) er å foretrekke når dette lar seg gjøre. 

For å låne lydopptaker ved Breistein og Oslo tar du kontakt med studiestedsbiblioteket. Skal du låne lydopptaker ved studiested Sandviken tar du kontakt med forskningssekretariatet ved NLA Høgskolen: FoUsekretariat@nla.no. Ved Gimlekollen tar du kontakt med teknisk koordinator på studiestedet, Ottar Helland (rom 156).

Utlånstiden er 7 virkedager, men denne kan forlenges så fremt det ikke er venteliste. Lydopptaker må leveres tilbake på samme studiested ved NLA Høgskolen som der den ble lånt ut. Det vil ikke være mulig å booke lydopptaker frem i tid. Skade på utstyret eller manglende innlevering medfører erstatningskrav. 

Hva må du passe på? 
Ved behandling av en lydopptaker må du være bevisst din adferd: 

  • Les igjennom rutine for behandling av personopplysninger i forsknings- og studentoppgaver ved NLA Høgskolen før du låner lydopptaker
  • Før innlevering av lydopptaker skal du selv slette alle lydfiler på den 
  • Ikke legge lydopptaker fra deg på steder hvor du ikke har kontroll på opptakeren 
  • Lydopptaker skal oppbevares på et trygt sted 
  • Ikke lån lydopptaker ut til uvedkommende 
  • Nye minnekort skal benyttes. Minnekort må du kjøpe selv. Minnekort skal leveres inn sammen med lydopptaker for destruering