Fremtidsjobbene er i skole og barnehage

Det viser en ny rapport som NHO har fått utarbeidet om sysselsetting i Norge i fremtiden.

Sysselsettingen i Norge endrer karakter som følge av automatisering og digitalisering. Sistnevnte fører til at jobber forsvinner, men er også en drivkraft for nye jobber, skriver Næringslivets Hovedorganisasjon NHO på sine nettsider der rapporten er presentert.

Rapporten er utarbeidet av Steffan Fölster. Han er direktør for Reforminstitutet i Sverige, en tankesmie med fokus på innovative reformer, og har også vært adj. professor ved KTH i Stockholm.

- Noen av de nye jobbene er nødvendige for å bygge ny digital infrastruktur, mens andre oppstår på grunn av de videre innvirkningene digitaliseringen får eller på grunn av økte inntekter, heter det innledningsvis i rapporten "Norway's new jobs in the wake of the digital revolution.".

Barnehage og skole på topp

Rapporten estimerer i hvilke yrker det vil opprettes flest nye jobber 20 år frem i tid. Øverst på listen finner vi assistenter i barnehage og skole, og grunnskole- og barnehagelærere. Rapporten forventer at det vil bli behov for 27.901 nye barnehage- og grunnskolelærere, og at det vil bli 28.794 nye assistent-jobber i barnehage og skole.

- Barn og unge trenger utdanning, kommenterer Fölster til VG.

Satsning hos NLA

NLA Høgskolen satser på lærerutdanning. I tillegg til barnehage- og grunnskolelærerutdanning ved NLAs studiested på Breistein i Bergen, starter høgskolen grunnskolelærerutdanning i Oslo høsten 2018.

- Læreren er nasjonsbygger, samfunnsbygger og forbilde. Det betyr noe hvem læreren er, kommenterer NLA Høgskolens rektor Erik Waaler, og peker på hvilken betydning i barn og unges liv man får som lærer.

NLA Høgskolen tilbyr Norges eneste private grunnskolelærerutdanning.

- Utdanningen vår representerer et alternativ som vi mener er viktig for samfunnet vårt. At det blir så stort behov for lærere fremover, gjør det bare enda tydeligere hvor betydningsfullt det er å velge det som yrke, bemerker Svenning Bjørke, prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen.

Verdibevisst

I tillegg til at lærerutdanningen ser ut til å bli et stadig sikrere valg med tanke på jobbmuligheter, peker Bjørke på at vi lever i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. Som verdibasert høgskole ønsker NLA å gi studentene et godt grunnlag for å reflektere over og ta bevisste valg knyttet til verdispørsmål både i skolen og ellers i samfunnet.