U.MA - av de unge, for de unge

Journalistikkstudentene ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen er ferdig med semesterets praksisperiode. Ungdomsmagasinet U.MA er ett av resultatene etter fem travle uker.

– Det har vært en både utfordrende og spennende prosess, og det er gøy å se idéen sin som et ferdig produkt til slutt, sier journalistikkstudent Biancha Ljungqvist (22).

 Det 81 sider lange magasinet består av 24 ulike artikler. Sosiale medier, mote, seksualitet og utdanning er noe av det man kan lese om i denne utgaven av U.MA. Magasin-prosjektet er en del av høgskolens interne praksisperiode, og er én av to valgmuligheter for fordypningsemne i studiet – der det andre er radio.

Vil vekke engasjement

– Hensikten med magasinet er å danne et nyhetsbilde som retter seg spesifikt til ungdommer, og som inneholder emner som kan vekke engasjement og nysgjerrighet hos dem. At de kan kjenne seg igjen i enkelte saker og kanskje inspireres, sier journalistikkstudent Thea Gitmark Ugland (23).

Hun syns det er både fint og viktig at ungdommer i Kristiansand har interesse for, og er informert om, hva som foregår lokalt. 

– Forhåpentligvis kan magasinet bidra til at ungdommer engasjerer seg litt mer i hva som skjer i byen. At de blir mer samfunnsengasjerte og opplyste, sier Ugland

Magasinet kommer ut én gang i året, er politisk og religiøst uavhengig og redigeres etter Vær Varsom-Plakaten og Redaktørplakaten.

Målgruppen ungdom

– Magasinets målgruppe er ungdom mellom 12 og 19 år, det var også utgangspunktet for valg av tema; å skrive om noe som gjerne opptar ungdomsskoleelever, sier Maria Sung Ae Lervik (21).

Journalistikkstudenten er blant forfatterne bak U.MA. Hun har blant annet skrevet om Snapchat og YouTube som kommunikasjonskanaler, og gjort intervjuer med kjent og ukjent ungdom i Kristiansand.

– Jeg synes det er morsomt å jobbe mot bestemte målgrupper, og det er jo alltid interessant å se på hva som opptar ungdom. Og så hadde vi jo en fordel også, siden vi selv er en del av ungdomskulturen, forteller Lervik.

Imponert

Høgskolelektor og emneansvarlig Torborg Igland er imponert over studentenes innsats.

– Det er veldig gøy å se hva de får til. Noen ganger går ting helt etter planen, mens andre ganger blir avtaler avlyst i siste liten. De har nok opplevd både gleder og skuffelser, sier Igland til Sørnett.no.

Ungdomsmagasinet U.MA blir sendt ut til flere ungdomsskoler i Kristiansand.